Gå til innhold
Annonse
Asbjørn Bergheim forlater IRIS og går over til Oxyvision. Foto: Magnus Petersen.
Asbjørn Bergheim forlater IRIS og går over til Oxyvision. Foto: Magnus Petersen.

Den erfarne forskeren  og rådgiveren innen vannkvalitet og oppdrett skal heretter arbeide med produktutvikling, dokumentasjon og uttesting av ny teknologi.

Annonse

Etter å ha arbeidet i en årrekke ved Rogalandsforskning(Iris) som forsker og rådgiver på vannkvalitet går Asbjørn Bergheim over til å jobbe med utvikling av ny teknologi for Oxyvision i Surnadal, skriver selskapet i en pressemelding.

- Jeg ser fram til å få en friere stilling og jobbe mer direkte med teknologi og innovasjon. Vannkvalitet og biologi er mine fagfelt og de er viktige områder å ha kunnskap om innen oppdrett. Næringen er i ferd med å gå over til mer gjenbruk av vann og delvis lukkede systemer, sier Bergheim.

- En spennende reise

Bergheim har mangeårig erfaring som forsker og rådgiver innen akvakultur ved Rogalandsforskning/Iris i Stavanger og ved Aqua Consult. Bergheim har også drevet med forskning på naturlige fiskebestander ved Norsk Institutt for Naturforvaltning.

- Det har vært en spennende reise for både oppdrettsnæringen og meg selv, og vi går interessante tider i møte. Næringen har vært vant til å jobbe med generøse marginer. Utfordringer med parasitter, gjellehelse og begrenset tilgang på ferskvann viser at vi trenger mer kunnskap om helse og vannkvalitet. Jeg ser fram til å vie større oppmerksomhet til dette feltet, sier Bergheim.

Erfaring som rådgiver

Bergheim har gjennom sin forskerstilling vært rådgiver for mange selskaper på området vannkvalitet.  Ikke minst har han i mange år utført oppdrag og vært rådgiver for nettopp Oxyvision i forbindelse med uttesting av teknologi for oksygenstyring i oppdrettsanlegg.

Bergheim skal framover arbeide med produktutvikling, dokumentasjon og uttesting av ny teknologi, ved siden av prosjektarbeid.

- Vi har lenge hatt et langt og fruktbart samarbeid med Asbjørn og kjenner han som en kunnskapsrik og hyggelig person det er lett å komme overens med. Vi er veldig fornøyde med å få Asbjørn med på laget, sier Martin Gausen, daglig leder ved Oxyvision.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse