Gå til innhold
Annonse
Øyvind Kileng går fra å være kvalitetsleder til å ha ansvar for settefisk i Ellingsen Seafood, og sier de nå har startet byggingen av nytt settefiskanlegg. Foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no.
Øyvind Kileng går fra å være kvalitetsleder til å ha ansvar for settefisk i Ellingsen Seafood, og sier de nå har startet byggingen av nytt settefiskanlegg. Foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no.

Ellingsen Seafood har startet arbeidet med bygging av nytt settefiskanlegg med gjennomstrømming. Oppdrettsselskapet går dermed mot strømmen, ettersom mange i havbruksnæringen nå satser på RAS.

Annonse

Ellingsen Seafood som har base på Skrova i Lofoten har nå startet arbeidet med nytt settefiskanlegg.

Settefiskansvarlig Øyvind Kileng sier til Kyst.no at oppdrettsselskapet har fra før settefiskanlegget Silver Seed ved Mølnarodden i Flakstad kommune i Nordland. 

- På den samme tomten arbeides det nå med å få på plass et nytt anlegg, som skal erstatte det gamle på sikt. Vi kommer til å kjøre parallell drift, til det nye anlegget er klar til å motta fisk i 2020.

Kileng opplyser at de så vidt har startet med etableringen av det nye gjennomstrømmingsanlegget på tomten. 

Satser på gjennomstrømming

Ellingsen Seafood har så vidt startet med etablering av nytt smoltanlegg, som skal øke settefisk kapasiteten til selskapet. Foto: Ellingsen Seafood.
Ellingsen Seafood har så vidt startet med etablering av nytt smoltanlegg, som skal øke settefisk kapasiteten til selskapet. Foto: Ellingsen Seafood.

- Akkurat nå jobbes det med å fylle masse ved en bukt like ved anlegget, og holder på å legge grunnmassen. Deretter blir det full fart med oppstart av selve byggingen.

Det er Artec Aqua som skal være totalleverandør, og anlegget skal stå ferdig i løpet av 2020.

Kileng opplyser de skal øke kapasiteten deres fra 3,2 millioner settefisk til rundt fire millioner. Ellingsen Seafood leverer per i dag kun settefisk til seg selv. 

- Fisken vil være ca 150 gram, og vi satser på denne størrelsen fordi det virker litt uavklart hvordan den store smolten presterer på sjøen.

Han påpeker at det også er litt uavklart i forhold til sykdomsproblematikk og biologisk risiko.

- Ved å bruke gjennomstrømming reduseres risikoene betydelig, og vi kommer til å ha samme temperaturen som et RAS-anlegg, men vi skal ikke gjenbruke vannet. Dersom det er eventuelle smittestoffer i fisken, så vil ikke det komme tilbake i anlegget vårt. Det viktige er å hindre den internsmitten, dersom noe skulle oppstå, opplyser han.

- Går litt mot strømmen

At oppdrettsselskapet ikke skal ha RAS og heller ikke satser på storsmolt, sier Kileng er et bevisst valg og at de gjerne går litt mot strømmen på nettopp dette. 

- Vi har troen på gjennomstrømming-anlegg, ettersom det gjør at vi kan sikre en stabil drift og for at kompleksiteten ved produksjonen ikke skal økes i forhold til dagens produksjon.

Selskapet har tidligere opplyst at teknologien valgt er derfor basert på gjenbruksløsninger. I hovedsak betyr dette at karvise CO2-luftere holder nivået av CO2 innenfor aktuelle krav. Med denne teknologien, er vannbehovet kun 40 % av det behovet ville vært ved full gjennomstrømning.

Ellingsen Seafood har også planlagt en fase 2 av byggingen, der produksjonen kan økes fra fire til seks millioner smolt, om de skulle ha behov for mer fisk. 

- Dette blir et RAS-anlegg. Men det er kun planer, ingenting er bestemt. Vi må se an behovet vårt først, påpeker han. 

Fisken fra dagens anlegg, påpeker han går veldig godt i sjøen, men Kileng mener de trenger å gjøre produksjonsforholdene mer stabil noe de får med et nytt anlegg. 

Selskapet skal investere rundt 300 millioner kroner i det nye anlegget. 

Ansvarsoppgaver

Kileng forteller han vil ha ansvar for optimalisering av smoltproduksjon og vil aktivt delta i prosjekteringsfasen helt fram til ferdigstillelse våren 2020.

- Målet er å få en fleksibilitet i smoltproduksjonen slik at selskapets MTB på sjø kan utnyttes best mulig.

- Jeg vil også ha noe ansvar i forhold til slakteriet vårt også, fortsetter han.

Kileng har en doktorgrad i fiskehelse hvor han konsentrerte seg om ILA og immunforsvaret til laks. Han har jobbet i Ellingsen Seafood siden februar 2017, og har tidligere jobbet i Europharma, Nofima og på Norges Fiskerihøyskole ved Universitetet i Tromsø. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse