Gå til innhold
Annonse

Glen Bradley tar over roret i Brønnbåteiernes Forening

Glen Bradley, er viseadministrerende direktør i Rostein og styreleder i Brønnbåteiernes Forening. Foto: Rostein.
Glen Bradley, er viseadministrerende direktør i Rostein og styreleder i Brønnbåteiernes Forening. Foto: Rostein.

Etter syv år som styreleder i Brønnbåteiernes Forening gir Jan Harald Hauvik stafettpinnen videre til Glen Bradley i Rostein. Den nye styrelederen er opptatt av å utforme praktiske og rettferdige spilleregler for næringen.

Annonse

Brønnbåteiernes Forening er en interesseorganisasjon og underavdeling til Kystrederiene somn skal danne et knutepunkt for samarbeid mellom ulike rederier. I samarbeid med administrasjonen i Kystrederiene skal foreningen bidra til at medlemmenes interesser blir hensyntatt i nærings – og forvaltningssaker.

– Styrets rolle og mitt bidrag er nok ekstra viktig i brønnbåtspesifikke saker hvor generell shippingkompetanse i Kystrederiene kan være litt begrenset. Samtidig har både jeg og resten av styret heltidsstillinger og styret må prioritere strengt hvor en kan bidra, sier Bradley til skipsrevyen.no om vervet han nå har tatt på seg.

– Hvilke saker blir viktig for foreningen fremover?

– Vi er veldig opptatt av at rammevilkårene er praktiske, rettferdige og gir oppdrettsnæringen akseptable konsekvenser. Historien har vist at for eksempel forskrifter som blir innført uten at de i praksis er lett å følge, skaper utfordringer og eskalerende kostnader i oppdrettsnæringen, sier Bradley.

Han mener noen tiltak kan ha kommet på plass på grunn av politisk ideologi og godt mente visjoner.

– Hele næringen er tjent med at den samlede kompetansen bidrar når spilleregler skal utformes og brønnbåtene har ingen andre som taler deres sak, mener han.

Robin Halsebakk fra Sølvtrans kommer inn som nytt styremedlem. For øvrig sitter Børge Lorentzen fra Norsk Fisketransport som styremedlem på andre året.

  • Brønnbåteiernes forening har per i dag 59 medlemmer, og utgjør dermed 22 prosent av den totale bruttotonnasjen av medlemsmassen i Kystrederiene.

 

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse