Gå til innhold
Annonse

Grieg gjør det bra i Norge, sliter på Shetland

Konsernsjef Andreas Kvame mener selskapet er på stø kurs mot økte voulmer og bedre resultater.
Konsernsjef Andreas Kvame mener selskapet er på stø kurs mot økte voulmer og bedre resultater.

Grieg Seafood styrer mot 100 000 tonn og leverte et bra resultat for den norske aktiviteten i fjerdekvartal. På Shetland sliter de med gjelleproblemer og lus.

Annonse

Med en omsetning i fjerdekvartal på  2,4 mrd kr (2,1 i Q4 2018) og en EBIT på 357 millioner (351 millioner) oppnådde selskapet en resultatmargin på 14 %.

For hele året ble omsetningen på 8,3 mrd kr (7,6 mrd) og EBIT på 1,1 mrd kr (1,1 mrd) og en samlet driftsmargin på 13 %.

- Gjennomsnittlig realisert pris gikk ned i 4. kvartal 2019 sammenlignet med 4. kvartal 2018, hovedsakelig på grunn av lavere prisoppnåelse i Storbritannia og BC. Inntektsøkningen på 12 % sammenlignet med samme periode i fjor er hovedsakelig drevet av høyere slaktevolum og spotpriser, sier Andreas Kvame i en kommentar til resultatet. 

- For 2020 har vi en langvarig ambisjon om å nå 100 000 tonn med kostnader til eller under bransjens gjennomsnitt, og når vi kommer inn i 2020 er volummålet vårt innen rekkevidde. Den operasjonelle utviklingen har imidlertid variert mellom regionene. Mens Finnmark og Rogaland har overgått forventningene, har kostnadene i BC og Shetland blitt påvirket av utfordrende biologi, noe som resulterte i noe høyere kostnader i disse regionene, sier Kvame videre.

Rogaland

EBIT/kg ble på 22,8 kr/kg (19 kr/kg), slaktevolumet gikk opp til 8400 tonn fra 6200 tonn i 4. kvartal 2018, en økning på 36 %.

Selskapet melder om sterk operasjonell ytelse, drevet av gunstige biologiske forhold.

Overlevelsesrateen var på 93 % i de siste tolv månedene, og inntektene er drevet av lave kostnader/kg.

Her forventes det et slaktevolum i nnneværende kvartal på 6 000 tonn.

For 2020 forventer man et slaktevolum på 25 000 tonn.

Finnmark

EBIT per kilo ble på 16,7 kr/kg (20,1 kr/kg), Slaktevolumet endte på 10 800 tonn, mer eller mindre det samme som i Q4 2018.

Også her var den biologisk ytelsen sterk, med en overlevelsesrate på 96 % siste tolv måneder.

Prisoppnåelse i Q4 ble påvirket av lav gjennomsnittlig slaktevekt og lav andel superior mot slutten av kvartalet.

Forventede slaktevolumer i førstekvartal er på 7 000 tonn og høyere kostnader per kg på grunn av lavere volum og lav gjennomsnittlig slaktevekt.

Selskapet forventer også at vintersår vil påvirke slaktekvalitet og prisoppnåelse betydelig i Q1 2020.

Forventet slaktevolum i 2020 er på 38 000 tonn.

Shetland

På Shetland fikk man for fjerde kvartal på rad en negativ EBIT/kg, denne gang på -3,8 kr (1,3 kr i Q4 2018).

Slaktevolumene var på 2300 tonn (3700 tonn).

Slaktevolumene falt med 37 % sammenlignet med 4. kvartal 2018, delvis på grunn av redusert slaktevekt. Prisoppnåelsen sammenlignet med norsk omsetning var lavere enn forventet i kvartalet.

Overlevelsesraten var på 89 % de siste tolv månedene, som er en oppgang.

Selskapet melder at kostnadene forblir høye, drevet av problemer med gjellehelse, plankton og høyt lusepress.

Forventet slaktevolum i Q1 på 1 700 tonn i Q1 2020, med gradvise forbedringer i kostnadsbildet fremover.

Forventet slaktevolum i 20202 på 17 000 tonn.

British Columbia

EBIT/kg i British Columbia ble på 9,1 kr/kg I Q4 (6,7 kr).

Slaktevolumet økte med 29 % sammenlignet med 4. kvartal 2018, på grunn av sykliskhet i lokalitetsbruken.

Inntektene ble påvirket av lave markedspriser, men ble noe utlignet av høye gjennomsnittlige slaktestørrelser.

Gradvis biologiske forbedringer var drevet av positive effekter fra operasjonelle og tekniske tiltak. Overlevelsesraten ble på 88 % de siste tolv månedene.

Forventet slaktevolum i 1. kvartal er på 2 100 tonn. Kostnadene forventes å avta fremover.

Forventet slaktevolum i 2020 er på 20 000 tonn.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse