Gå til innhold
Annonse

- Har jobbet hardt for å sikre fiskehelsebiologenes forskrivningsrett

Kristoffer Berglund Andreassen er fiskehelsebiolog og leder av Tekna Havbruk og Fiskehelse. Foto: Privat.
Kristoffer Berglund Andreassen er fiskehelsebiolog og leder av Tekna Havbruk og Fiskehelse. Foto: Privat.

Tekna har jobbet hardt for å få regjeringen med på å sikre fiskehelsebiologene forskrivningsrett til antibiotika. Regjeringen bekrefter nå at de har ett mål; å opprettholde dagens regelverk.

Annonse

EU vedtok nylig en ny forordning om veterinære legemidler. Forordningen har skapt stor tvil om fiskehelsebiologenes forskrivningsrett for antibiotika nå vil falle bort.

- Det er dramatisk for en hel faggruppe og for oppdrettsnæringen dersom EUs regelverk inkorporeres slik den nå foreligger, sier leder i Tekna Havbruk og fiskehelse Kristoffer Berglund Andreassen på deres hjemmeside. 

Sammen med Birgitte Jordahl og Tone Juul, representerte han Tekna i møte med Helse- og omsorgsdepartementet onsdag 12.desember.

Les også: 

Andreassen er glad for et myndighetene nå går klart ut og forsvarer prinsippet om at fiskehelsebiologer og veterinærer er faglig likestilte på fiskehelseområdet.

– Dette er nedfelt i lovverket, og vi er glad for at regjeringen bekrefter at de vil gjøre alt som er mulig for å forsvare dette viktige prinsippet. Fiskehelsebiologene spiller en meget viktig rolle i norsk oppdrett, og det understreker også norske myndigheter, sier han.

Regjeringen skriver i en uttalelse at deres mål er å videreføre full forskrivningsrett for fiskehelsebiologene i Norge. Arbeidet opp mot EU vil ta tid, iallfall et år. Det nye regelverket vil ikke tre i kraft før om tre år i EU og det tas sikte på at det får anvendelse fra samme tidspunkt i Norge.

- Vi var tydelige på at Tekna skal være involvert i den videre prosessen for å sikre at vedtatte forordning ikke blir inkorporert i norsk lov uten at fiskehelsebiologenes forskrivningsrett forblir uendret, sier Andreassen.

Les alle sakene Kyst.no har hatt om reseptrett nedenfor:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse