Gå til innhold

Hav Line og «Norwegian Gannet» får forlenget dispensasjon

«Norwegian Gannet» kan seile videre etter at staten har forlenget dispensasjonen deres. Foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no.
«Norwegian Gannet» kan seile videre etter at staten har forlenget dispensasjonen deres. Foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no.

Hav Lines dispensasjon til å sortere produksjonsfisk i Danmark forlenges midlertidig.

Produksjonsfisk er fisk med synlige feil eller mangler. Fiskekvalitetsforskriften sier at all produksjonsfisk må sorteres og bearbeides i Norge.

Hav Line fikk 16. mai i fjor en midlertidig dispensasjon fra forskriften til å sortere fisk i Danmark. Dispensasjonen ble gitt på visse vilkår, blant annet må fisk med feil og mangler returneres til Norge for videre bearbeiding.

Det ble nylig kjent at HavLine knuste staten v/NFD i Bergen Tingrett, der Tingretten mente staten hadde opptrådd grovt urimelig overfor Hav Line.

Les også: Sandberg: - «Norwegian Gannet» var politisk godkjent​

Venter på behandling

Dispensasjonen til Hav Line løper opprinnelig ut 1. juli i år. Selskapet har søkt om å få forlenget dispensasjonen med ett år, noe Nærings- og fiskeridepartementet har avslått.

- Det er hensynet til norsk fisks omdømme som ligger til grunn. Saken er påklaget, og neste skritt er at klagen skal behandles av Kongen i statsråd, skriver Regjeringen på sine sider onsdag.

Nærings- og fiskeridepartementet har likevel etter den knusende dommen i Bergen Tingrett besluttet å forlenge den eksisterende midlertidige dispensasjonen fram til saken blir behandlet av Kongen i statsråd. Slaktebåten «Norwegian Gannet» kan dermed seile som planlagt.

Ikke overrasket

Carl-Erik Arnesen, styreleder i Hav Line, sier til Kyst.no at han ikke er overrasket over avgjørelsen med tanke på Bergen Tingrett sin klare dom i favør av Hav Line.

- Vi er glade for at den midlertidige dispensasjonen nå er forlenget av NFD, i påvente av behandlingen av Hav Lines klagesak, utdyper han.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?