Gå til innhold

- Hav Line utsatt for myndighetsmisbruk i «Norwegian Gannet»-saken

Carl-Erik Arnesen, styreleder i Hav Line. Foto: Ole Andreas Drønen
Carl-Erik Arnesen, styreleder i Hav Line. Foto: Ole Andreas Drønen

Det sier Carl-Erik Arnesen, styreleder i Hav Line. Bergen tingrett har 15. juni 2020 avsagt dom i Norwegian Gannet-saken. Retten kom til at Mattilsynets vedtak om godkjenning av Norwegian Gannet og Hav Line Metoden var riktig. Regjeringens omgjøringsvedtak og avslag på Hav Lines søknad om dispensasjon, var ugyldig.

Ifølge en kommentar fra styreleder Carl-Erik Arnesen til Kyst.no er de følgende punktene de bærende elementene i tingrettens vurdering:

  • Regjeringen tolket fiskekvalitetsforskriften § 17 – slik den lød i 2018 – feil. Hav Line hadde rett i at fiskekvalitetsforskriften § 17 ikke påla innenlands sortering. Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) omgjøringsvedtak manglet derfor hjemmel.
  • Regjeringens etterfølgende vedtak om å opprettholde NFDs omgjøring var ugyldig på grunnlag av grov urimelighet.
  • Hav Line hadde berettigede forventinger om at Mattilsynet og politisk ledelse ville godkjenne Norwegian Gannet til dens planlagte bruk.
  • Tingretten avviste statens argument under tingrettssaken om at hensynet til tilsyns- og sanksjonskompetansen til norske myndigheter skulle tilsi at § 17 første ledd må fortolkes slik at sorteringen av fisken må skje innenlands.
  • Endringen i den politiske vurderingen av selskapets virksomhet etter at Nesvik ble fiskeriminister, fremsto som plutselig og uventet for Hav Line. Tingretten kritiserer NFDs og Regjeringens saksbehandling knyttet til dette.

Han påpeker at ved behandlingen av regjeringens forskriftsendring var retten i tvil, men aksepterte endringen som gyldig selv om endringen lå nær et enkeltvedtak.

- Tingretten har med dette konstatert myndighetsmisbruk. I tillegg til at den kongelige resolusjonen ble kjent ugyldig ble Hav Line Gruppen tilkjent mer enn NOK 4 millioner i sakskostnader.

- Hva betyr dommen for Hav Line?

- Dommen betyr at Hav Line opererer under den midlertidige dispensasjonen til 1. juli 2020, sier Arnesen.

- Den betyr videre at regjeringens vedtak er kjent ugyldig og at regjeringen i praksis er pålagt av domstolen å behandle Hav Line saken på ny. Denne gangen må regjeringen behandle saken uten å bryte med grunnleggende myndighetsmisbruksregler, sier han.

Domstolen har underkjent regjeringens hovedargumenter fra våren 2018 og har slått fast at Hav Line opererte fullt i tråd med tidligere § 17 og at NFDs endring av § 17 var en realitetsendring. 

- I tillegg er regjeringens kontroll- og tilsynsargument underkjent. Denne argumentasjonen er ytterligere avkledd etter at danske myndigheter aktivt har tilkjennegitt at kontrollaspektet er fullt ut mulig å løse, sier Arnesen.  

Norwegian Gannet kan dermed fortsette å seile inntil videre.

Forventer anke

- Nærings- og fiskeridepartementet har nå mottatt dommen, og vil nå gå gjennom rettens vurderinger, opplyser Halvard Wensel, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet til Kyst.no.

Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene sier til Kyst.no at han ikke har rukket å lese dommen ordentlig enda.

- Sjømatbedriftene opplever at retten har slått fast ut fra dagens regelverk at fisken skal feilrettes i Norge, noe vi er glade for og som er viktig med tanke på omdømme av norsk laks, men forstår det videre at staten har tapt når det gjelder vedtaket som ble fattet i 2018 knyttet til daværende forskrift. Sjømatbedriftene blir ikke overrasket om dommen blir anket, poengterer han.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?