Gå til innhold

Havets Hus etablert som kraftsenter for havbruksnæringen

Åpningen av Havets Hus i Innovasjonspark Stavanger torsdag 21 oktober 2021. Foto: Stiim Aqua Cluster.
Åpningen av Havets Hus i Innovasjonspark Stavanger torsdag 21 oktober 2021. Foto: Stiim Aqua Cluster.

- Havbruk, og langt utover laks, har helt unike muligheter i Norge, sa Atle Eide fra Maring da Havets Hus i Innovasjonspark Stavanger ble offisielt åpnet torsdag 21. oktober.

Åpningsarrangementet samlet over 100 personer i havets Hus, og Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun stod for offisiell åpning av huset. Etter at leder for styringsgruppa for regionalplan sjøareal i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal, og leder av Innovasjon Norge i Rogaland, Kari Holmefjord Vervik, hadde overbrakt sine hilsener, ble havbruksnæringens rolle i det fremtidige Norge belyst av Atle Eide fra Maring, professor Ragnar Tveterås fra UiS og leder i styringsgruppen for Stiim Aqua Cluster, Erlend Sødal fra AKVA group.

Det melder Stiim Aqua Cluster i en pressemelding.

Stiim Aqua Cluster og Blue Planet AS har stått sentralt i oppbyggingen av havbruksmiljøet som nå fyller store deler av huset på Ullandhaug i Stavanger. Nå er 30 bedrifter innen havbruksnæringen med om lag 100 ansatte etablert i bygget. Bedriftene på huset representerer så å si hele verdikjeden innen havbruk, og miljøet skal vokse ytterligere. Havets Hus ligger tett på Universitetet i Stavanger og Norce, noe som styrker samhandlingen mellom industri og FoU.

Åpningen av Havets Hus i Innovasjonspark Stavanger torsdag 21 oktober 2021. Foto: Stiim Aqua Cluster.
Åpningen av Havets Hus i Innovasjonspark Stavanger torsdag 21 oktober 2021. Foto: Stiim Aqua Cluster.

Stiim Aqua Cluster er en nasjonal havbruksklynge som nå omfatter nær 150 medlemmer. Klyngen vil være et naturlig samlingspunkt for aktørene i Havets Hus, med nettverksaktiviteter som frokostseminarer og ukentlig fredagskaffe.

Samarbeid om nye løsninger

I sitt innlegg sammenlignet Atle Eide potensialet i norsk havbruksnæring med et isfjell, der realisert potensiale er den delen a isfjellet som er over havoverflaten mens fremtidig potensiale ligger under vann. Eide pekte også på bransjens utfordringer og trakk frem utviklingstrekk for næringen de neste 15 år.

Erlend Sødal trakk i sitt innlegg fram Stiim som katalysator for bedrifts- og forskingssamarbeid som er med på å løse havbruksnæringens ulike utfordringer. Klyngen forener også kreftene fra havbruksmiljøet og leverandørnæringen innen olje og gass, og får til samarbeid om løsninger for bærekraftig vekst.

Professor Ragnar Tveterås fra handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger hadde fokus på regional og nasjonal vekst.

- Det er i leverandørleddet vår region har best forutsetninger for å ta ledende globale markedsposisjoner og skalere opp, og klyngen er avhengig av samarbeid med selskaper og forskningsmiljøer utenfor regionen for å innovere og vokse. Målet må være at samarbeidet utvikles med de beste i Norge og verden, sa han.

Buffet med smak fra havet

De litt over 100 gjestene på åpningen fikk avslutningsvis «en smak fra havet» i form av en sjømatbuffet tilberedt av Innovasjonspark Stavangers kokker. Åpningsarrangementet var også en god anledning til til å knytte nye kontakter og bli kjent med aktører fra ulike bransjer og virksomheter. Blant de inviterte gjestene var representanter fra bedriftene i Havets Hus, lokale og regionale politikere, samt Stiim og Blue Planets styringsgruppe og nære samarbeidspartnere.

- Nå har vi fått på plass Havets Hus. Vi gleder oss til å utvikle norsk havbruksnæring videre med utgangspunkt i Stiim Aqua Cluster og de mulighetene vi nå har gjennom det unike miljøet her på huset, sier daglig leder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster.

Har du en sak du
vil tipse oss om?