Gå til innhold
    Chrysochromulina tok livet av flere millioner laks sommeren 2019. Nå har HI lansert en nettside som kan hjelpe oppdrettere med informasjon om skadelige alger. Foto: Algelaboratoriet/Havforskningsinstituttet
Chrysochromulina tok livet av flere millioner laks sommeren 2019. Nå har HI lansert en nettside som kan hjelpe oppdrettere med informasjon om skadelige alger. Foto: Algelaboratoriet/Havforskningsinstituttet

Fjorårets algeoppblomstring satte hele oppdrettsnæringen i full beredskap etter store tap. Nå kommer Havforskningsinstituttet med egen nettside som skal gi bedre oversikt. 

Mai 2019: 

Den mikroskopiske algen Chrysochromulina tar livet av flere millioner laks i norske oppdrettsanlegg. Når merdene fylles med algen som raskt får tilnavnet «dødsalgen», skjelver både næring og myndigheter.

Og havforskerne får spørsmålet: Hvordan kan en unngå at laks dør ved algeoppblomstringer? 

Ikke mange måneder etterpå milliardtapene er et faktum, er prioriteringen klar på statsbudsjettet: 10 millioner kroner til økt innsats for å stå bedre rustet i møte med en tilsvarende oppblomstring. 

April 2020: 

HI lanserer nettsiden algestatus.hi.no, der relevant informasjon om skadelige alger legges ut fortløpende. Målgruppen er både oppdrettsnæring, dykkere og folk flest.

Hensikten er å styrke beredskapen innen feltet. Fagdirektør Geir Huse mener arbeidet vil gi en bedre overvåking av giftige alger. 

Blant annet vil nytt utstyr bidra til å oppdage giftalger automatisk. Maskinlæring gir muligheter til avansert bildeanalyse: 

Fagdirektør Geir Huse. Foto: Paul S. Amundsen/Havforskningsinstituttet
Fagdirektør Geir Huse. Foto: Paul S. Amundsen/Havforskningsinstituttet

- Vi vil også investere i fjernmikroskop slik at våre eksperter kan sitte på kontoret og bruke mikroskop ute i felt, hvor oppblomstringen finner sted, forteller Huse. 

Næringen selv blir en viktig bidragsyter i arbeidet. Oppdrettsnæringen og andre som har informasjon om skadelige alger, kan laste opp data selv på den nye nettsiden. 

- Vi skal gjøre det enkelt å sende inn informasjon, og raskt publisere relevante data på den nye nettsiden, sier Huse. 

Positiv næring 

I Nordland og Troms er Nordlaks et av havbruksselskapene som er klar for å bidra med data. Hvert år produserer Nordlaks rundt 40 000 tonn laks og ørret på 39 lokaliteter i nordre Nordland og sørlige Troms.

HI sørger for utstyr som skal brukes til å overvåke algeoppblomstringen.

Havbruksselskapene bidrar med prøvetaking i de havområdene som er pekt ut av havforskerne:

Nordlaks har lokaliteter i flere av områdene som ble berørt av algeoppblomstringen våren 2019, og vi er glad for at Havforskningsinstituttet har fått på plass et overvåkningsprogram. Oppblomstringen av de giftige algene kom overraskende på en hel næring i 2019, men i år vil overvåkningen kunne bidra til at vi har mer kunnskap om hva som skjer i havet utover våren og kanskje også om algeoppblomstringer generelt. Det er viktig for at vi skal kunne planlegge både beredskap og gjennomføre tiltak, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

Les også: 

Oppdrett er ikke årsaken til algeoppblomstringen  

Slik påvirker algeoppblomstringen dyrevelferd

Administrerende direktør i Nordlaks, Eirik Welde, er klar for samarbeid. Foto: Nordlaks.
Administrerende direktør i Nordlaks, Eirik Welde, er klar for samarbeid. Foto: Nordlaks.

Viktig å dele kunnskap 

Prosjektleder Lars-Johan Naustvoll mener næringen vil være en viktig bidragsyter. De har både kunnskap og etablert infrastruktur, forteller han: 

- Noe av det vi lærte av fra i fjor, var at det er viktig å dele informasjon mellom aktørene. Slik kan vi klare å skape seg et bedre bilde av oppblomstringen over et større område. 

Dataene fra prøvetakingen vil trolig bli presentert i en kartløsning som er under utarbeidelse.

Ulike fargekoder vil illustrere forekomst av alger fra lav til høy, med svarte punkter som illustrerer prøvetagingspunktene.

Sentral for god rådgivning  

Tiden betyr mye når algeoppblomstringen er et faktum. På samme måte som meteorologer ber folk fjerne løsøre før stormen, vil oppdaterte data gi et bedre grunnlag for rådene fra Nasjonal beredsskapsgruppe. Her er HI på banen ved skadelig algeoppblomstring.  

Eksempel på aktuell kartløsning. Illustrasjon: Lars-Johan Naustvoll/Havforskningsinstituttet.
Eksempel på aktuell kartløsning. Illustrasjon: Lars-Johan Naustvoll/Havforskningsinstituttet.

- Mer helhetlig informasjon vil mest sannsynlig også føre til bedre råd, sier Naustvoll. 

Nettsiden skal inneholde sentrale faktorer som påvirker algeoppblomstring. Da kan det bli nødvendig å både se på historisk utvikling og havstrømmer, samt spredning og risikoperioder.

Oppdrettsnæringen har kommet med konkrete innspill på at de ønsker klare data som brukes i planleggingen. 

- Vi ser at det er et stort behov for mer informasjon om skadelige alger, sier Naustvoll. 

Økt bevissthet 

På lang sikt er målet at nettsiden skal dekke hele landet, og at data fra både det offentlige og næringsaktører er basisen for varslingen. Men det tar tid å få på plass både utstyr og kunnskap om innhenting av data, forteller prosjektlederen. 

- Vi må forvente at utviklingen av denne tjenesten vil ta noe tid , men på sikt vil den forhåpentligvis kunne bidra til økt kunnskap og bevissthet om skadelige alger, sier Naustvoll. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?