Gå til innhold
Annonse

Høyeste EBIT i NRS sin historie tross yersinose i sør

NRS levererer høyeste EBIT i deres historie. Foto: NRS
NRS levererer høyeste EBIT i deres historie. Foto: NRS

- Vi rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT i NRS sin historie, både for et kvartal og for et år, uttaler konsernsjef Charles Høstlund. Men for region sør gikk det dårlig i Q4.

Annonse

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2018 på MNOK 232 og en EBIT pr. kg på NOK 17,73. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 95 og NOK 15,51.

- Vi er fornøyd med at Region Nord fortsatt har positiv utvikling i produksjonskostnaden, men biologiske utfordringer i Region Sør trekker ned resultatet, sier konsernsjef Høstlund i en børsmelding.

For hele 2018 har NRS driftsinntekter på over 5 milliarder og oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 642. Styret foreslår et utbytte på NOK 6,00 pr aksje for 2018.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2018 på MNOK 243,3 mot MNOK 116,0 tilsvarende kvartal året før.

Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 20,20 mot NOK 15,84 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2018 på MNOK 1,0 mot MNOK 24,4 tilsvarende kvartal året før.

Produksjonskostnadene i Q4 steg også betydelig fra knappe 40 kr i Q3 til 51,60 kr/kg. 

Selskapet skriver i sin kvartalsrapport at de fikk problemer med yersinose og dermed høy dødelighet på en lokalitet. Dette dreide seg om slakteklar fisk.

- Vi kommer til å vaksinere all smolt mot yersinose fra 2019 av, skriver de.

Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 0,60 mot NOK 14,12 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 13 783 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 52 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 12 042 tonn i Region Nord og 1 741 tonn i Region Sør. For 2019 forventes slaktevolumet å bli 38 000 tonn, som er en økning på 6 % fra 2018. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 27 785 tonn laks, som er 24 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Både slaktet og solgt kvantum er det høyeste for et kvartal i NRS sin historie.

- NRS tar aktiv del av utviklingen av en bærekraftig havbruksnæring gjennom betydelige investeringer de neste tre årene. Vi satser på innovasjon og teknologiutvikling for å sikre vår bærekraftige vekst ved å investere i et smoltanlegg og offshore havbruksanlegg som vil skape nye lokale arbeidsplasser, sier Charles Høstlund.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse