Gå til innhold
Laks i merd. Arkivfoto.
Laks i merd. Arkivfoto.

- Vi kan ikke se for oss noe annet grunnlag for å bruke formalin til behandling mot lakselus enn at en produsent gjør den dokumentasjonsjobben som er nødvendig og søker om markedsføringstillatelse til denne bruken, sier Hanne Bergendahl seniorrådgiver ved veterinærmedisinsk seksjon i Statens Legemiddelverk (SLV).

SLV meldte nylig at avslaget på formalin mot lakselus opprettholdes, etter at de høsten 2015 avslo en søknad om spesielt godkjenningsfritak for bruk av formalin mot lakselus.

- Vi har spesielt store betenkeligheter ved bruk av formalin. Det innebærer bruk av store mengder av en substans som vi ikke vet hvordan påvirker, fisk, miljø eller de som skal håndtere den, uttalte Bergendahl da avslaget ble kjent.

Avslaget ble imidlertid påklaget til Helse-og omsorgsdepartementet, men fikk ikke medhold og er således nå opprettholdt.

Ikke grunnlag for formalinbruk

Bergendahl sier til kyst.no at et godkjenningsfritak er et unntak fra hovedregelen om at legemidler som omsettes/brukes i Norge skal ha markedsføringstillatelse.

- Søknader om godkjenningsfritak behandles på individuell basis. Med referanse til vår begrunnelse for det avslaget som er gitt, kan vi likevel ikke se for oss hvilke argumenter som skulle få oss til å fatte et annerledes vedtak dersom noen søker godkjenningsfritak for formalin til bruk mot lakselus igjen, sier hun.

- Vi innvilger imidlertid søknader om formalinpreparat til behandling mot parasitter i ferskvannsfasen. Til slik bruk har vi dessverre ikke noen godkjente norske preparater og ingen fullgode alternativer, legger hun til.

- Hva må eventuelt til for å få en slik godkjenning?

- Vi kan ikke se for oss noe annet grunnlag for å bruke formalin til behandling mot lakselus enn at en produsent gjør den dokumentasjonsjobben som er nødvendig og søker om markedsføringstillatelse til denne bruken. Og selvfølgelig forutsatt at Legemiddelverkets vurdering av søknaden har konkludert med et positivt nytte-/risikoforhold ved slik bruk, og det er gitt markedsføringstillatelse, forteller seniorrådgiveren.

- Hvor ofte opplever dere at det søkes om dispensasjon for bruk av "nye" midler mot lakselus?

- Det er relativt sjelden.

Har du en sak du
vil tipse oss om?