Gå til innhold
Lokaliteten Skogsholmen ligger i Vega kommune i Nordland. Kart: Barentswatch
Lokaliteten Skogsholmen ligger i Vega kommune i Nordland. Kart: Barentswatch

Mattilsynet melder at det er mistanke om ILA i et Nova Sea-anlegg i Vega kommune i Nordland fylke.

Nova Sea AS varslet Mattilsynet 8. juni 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Skogsholmen.

Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet har 9. juni 2021 vært på lokaliteten og tatt ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Har du en sak du
vil tipse oss om?