Gå til innhold
Annonse

Landbasert får støtte - Skal bygge pilotanlegg på Fjord Base

Videoen viser litt av fremtidsvisjonenen for Fjord Base. Video: INC Support.

- Gjennom innovasjon Norge har vi nå kommet ett steg nærmere drømmen om landbasert oppdrett på Fjord Base i Florø. Vi starter byggingen av et pilotanlegg nå i høst for å dokumentere at landbasert produksjon av laks vil tilfredsstille krav til miljø, fiskehelse, fiskevelferd og økonomi.

Annonse

Det skriver INC i en pressemelding torsdag.

- Om vi lykkes med pilotanlegget vil vi kunne bygge et fullskala landbasert lakseoppdrett med årlig produksjon på 10.000 tonn laks, skriver de videre.

Innovasjon Norge støtter nemlig nå byggingen at et pilot-anlegg for landbasert produksjon av laks med 15 millioner kroner.

INC-selskapet Havlandet Marin Yngel i Florø har produsert yngel og settefisk av Torsk i landbasert oppdrettsanlegg siden 2001, og startet med oppdrett av Berggylt i 2014. I denne perioden har INC-gruppen opparbeidet bred kompetanse innenfor landbasert oppdrett.

Sentrale aktører inspiserer området der pilotanlegget skal bygges. Fra venstre er Kunderådgiver Kjetil Søvik i Sparebanken Vest, Økonomidirektør Roald Førde i INC konsernet, Kunderådgiver Jo Dale Pedersen i Sparebanken Sogn og Fjordane og Spesialrådgiver Jan Gurvin i Innovasjon Norge. Foto:  INC Support AS.
Sentrale aktører inspiserer området der pilotanlegget skal bygges. Fra venstre er Kunderådgiver Kjetil Søvik i Sparebanken Vest, Økonomidirektør Roald Førde i INC konsernet, Kunderådgiver Jo Dale Pedersen i Sparebanken Sogn og Fjordane og Spesialrådgiver Jan Gurvin i Innovasjon Norge. Foto: INC Support AS.

Kan unngå lus

I 2016 startet INC-gruppen et arbeid for å etablere anlegg for landbasert oppdrett av laks på basen i Florø. Den langsiktige planen er å bygge et landbasert oppdrettsanlegg med en årlig produksjon på 10.000 tonn laks. Laksen blir dermed slaktet uten å ta omveien innom merder i havet. Dermed unngår de lus og vi kan samle opp alt avfall. Anlegget skal baseres på siste tilgjengelige RAS-teknologi, og vil ha sterkt fokus på hensyn til miljø og fiskehelse.

Det arbeides også med planer for etablering av Hydrogenproduksjon på Fjord Base.

- «Avfallsstoffet» i hydrogenproduksjon er rent oksygen, som vi kan bruke direkte i lakseproduksjonen, sier økonomidirektør i INC Invest, Roald Førde, og legger til at hydrogenproduksjon også frigjør mye varmeenergi som kan utnyttes.

Daglig leder i Havlandet Marin Yngel, Halvard Hovland, forteller at prosjektet også skal ha en høy miljømessig nyskapende profil.

- Vi tror at løsninger som gir minst mulig miljømessig fotavtrykk på sikt også vil gi best totaløkonomi. Vi ønsker derfor å teste ut konsepter for å omdanne avfall til energi og nye råvarer.

Les også:

Mange utfordringer

Havlandet RAS Pilot skal bygge et pilotanlegg basert på RAS teknologi, med konsesjon på 200 tonn laks pr. år. Laksen skal produseres frem til en slaktevekt på ca. 5 kilo. Det er mange tekniske og biologiske utfordringer knyttet til landbasert oppdrett med RAS-teknologi, men vi er overbevist om at vi vil lykkes.

- Anlegget skal leveres av selskapet Aqua Optima, som har lang erfaring med RAS-system i inn- og utland, forteller Førde. Selskapet vil også bidra i prosjektet gjennom en utvidet samarbeidsavtale.

Pilotanlegget fikk konsesjon i september 2017, og det er nå klart at Innovasjon Norge vil støtte prosjektet med 15 millioner kroner. Dette var avgjørende for realisering av prosjektet.

- Vi er svært tilfreds med at Innovasjon Norge er med oss og tror på prosjektet. Vi har hatt en grundig og god prosess fra vi startet dialogen med IN til søknaden ble godkjent, sier Førde.

Spesialrådgiver Jan Gurvin ved Innovasjon Norge sitt regionskontor i Sogndal har vært saksbehandler for søknaden.

Mer kunnskap for å redusere risikoen

- Norge ønsker gjennom denne RAS-piloten å bidra til at det utvikles mer kunnskap for å redusere risikoen i landbaserte RAS anlegg. Havlandets tilnærming med å gjøre dette i mindre skala / pilotskala vurderer vi som fornuftig. Innovasjon Norge er positiv til at Havlandet vil spre resultatene og dermed bidra til at næringen får del i kunnskapen fra prosjektet, sier Gurvin.

Både Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest valgt å bidra med finansiering av prosjektet.

- Et pilotanlegg kan flytte grenser for en viktig næring, og Sparebanken Sogn og Fjordane er med på laget når vi kan være en drivkraft for lokalt næringsliv. Pilotanlegget er et godt eksempel på hva vi får til med kunnskap og lokale eiere som tør å satse, sier ass. banksjef Jo Dale Pedersen i Sparebanken Sogn og Fjordane.

INC Gruppen har gjennom sin aktivitet opparbeidet seg stor kompetanse innen både industri og havbruk. Sparebanken Vest vurderer denne kompetansen i kombinasjon med stor evne til gjennomføring, som vesentlige faktorer for å kunne lykkes med landbasert produksjon av laks. Derfor er det utrolig viktig at aktører som INC gruppen investerer i teknologi og kompetanse som kan skape næringsutvikling og fremtidig verdiskaping, sier Kjetil Søvik i Sparebanken Vest.

Havlandet har også initiert samarbeid med forskningsmiljøet Uni Research, som er en del av forskningsinstituttet NORCE.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse