Gå til innhold
Annonse

Investeringer for over 115 milliarder kroner siden 2000

FHF forteller at de har kartlagt investeringene i næringene. Illustrasjon: FHF.
FHF forteller at de har kartlagt investeringene i næringene. Illustrasjon: FHF.

I en pressemelding forteller FHF at det har vært en kraftig vekst i investeringene i sjømatnæringen fra og med 2013, drevet i hovedsak av oppdrett og fiskeindustri.

Annonse

- Det er NORCE som akkurat har levert sluttrapport i FHF-prosjektet «Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien» som har kartlagt investeringene i næringen helt fra 1970, med fokus på de siste ti årene, skriver de i meldingen.

De forklarer videre at et er av stor betydning å kunne dokumentere sjømatnæringens investeringer.

- Investeringer gir en pekepinn på hvilke sektorer som er i vekst, og hvilke sektorer som skaper verdier utover egen kjernevirksomhet. Investeringsnivået sier også noe om prioriteringer innad i næringene, som kan påvirkes av endringer i økonomiske rammebetingelser, politisk press og andre eksterne forhold, skriver de i meldingen.

Det re spesielt de økonomiske rammebetingelsene er under revidering som i både fiskeri- og havbruksnæringen som ifølge FHF bidro til at FHF å initiere dette prosjektet.

Lus er driver for mye av investeringene i havbruk

Det har de siste årene ifølge FHF vært en vekst i investeringer i settefiskanlegg/postsmoltanlegg, utviklingskonsesjoner/FoU og ulike typer servicefartøy.

-Dette skyldes stagnerende produksjonsvolum, ny forskrift for smoltanlegg og luseproblemer. Det har i samme periode vært en betydelig bygging av servicefartøy og brønn-/slaktebåter, som også er et resultat av mer håndtering i forbindelse med forebygging og kontroll av lus, forteller de.

Mer automatisering i fiskeindustrien

FHF forklarer at i fiskeindustrien som i rapporten er delt inn i tre kategorier (slakteri/pakkeri for oppdrettsfisk, mottak/pakkeri for villfangst og produksjon av fiskemel og -olje og ingredienser (biomarin industri), står slakteri/pakkeri innen havbruk for over halvparten av investeringene.

- De siste årenes investeringer handler i stor grad om maskiner/utstyr og FoU og gjenspeiler fokus på automatisering, skriver FHF.

All time-high

Avslutningsvis forteller FHF at både når det gjelder investeringer innen havbruk og fiskeindustri har aldri investeringene vært høyere enn akkurat nå.

Link til sluttrapporten finnes her

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse