Gå til innhold
Annonse
På grunn av utfordringer med vintersår i nord, er det mulig å søke om dispansajon fra lusegrensen på 0,2.  Illustrasjonsfoto: Lars Hamre / HI
På grunn av utfordringer med vintersår i nord, er det mulig å søke om dispansajon fra lusegrensen på 0,2. Illustrasjonsfoto: Lars Hamre / HI

Muligheten for dispensasjon fra 0,2 lusegrensen i ukene 21-23 gjelder i Nordland og Troms og Finnmark.

Annonse

Dette forteller Mattilsynet i en melding.

- Utfordringer med blant annet vintersår og lave sjøtemperaturer i nord gjør at behandlinger mot lakselus kan være utfordrende utfra hensynet til fiskevelferd, skriver de.

Mattilsynet kan ikke gi generell dispensasjon fra lusekravet. I stedet kan virksomheter søke Mattilsynet om dispensasjon.

I veilederen forteller Mattilsynet at det var Sjømat Norge som på vegne av sine medlemer den 8 mai 2020 sendte søknad om utsettelse av kravet i luseforskriften om færre en 0,2 voksne hunnlus for 2020 til og med mandag i uke 23 for Troms og Finnmark.

- Det er vist til uvanlig høy forekomst av vintersår på oppdrettslaks, vanntemperatur på rundt 4 grader C, lusebehandling vil være utfordrende ut fra hensynet til fiskevelferd, fisk i liten grad slakteklar, forteller tilsynet. OK

Hele veilederen om hvordan en kan søke om dispanasjon finner du her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse