Gå til innhold
Annonse

Klassifisering og telling av lus – ny teknologi testes

Foto: FHF
Foto: FHF

For å unngå at lakselus på oppdrettslaks formerer seg er det meget viktig å telle de tidlige utviklingsstadiene av lakselus, slik at tiltak kan gjennomføres før lusa blir kjønnsmoden. I dag må laks tas opp av merdene for telling av lus. Dette er både arbeidskrevende og stressende for laks og for de som skal gjøre jobben. På bakgrunn av dette ble det opprettet et FHF prosjekt ledet av Akva Plan Niva AS for å teste om en ny teknologi kan anvendes til dette formålet, melder FHF på sine nettsider.

Annonse

Størrelsen på lakselus i tidlige stadier gjør tellingen meget krevende, og nøyaktigheten i telling avhenger både av kunnskap og erfaring. Selskapet Ecotone som i dag leverer moderne løsninger for identifisering og overvåking av dyreliv på havbunnen og marine installasjoner, har utviklet en metode med undervanns hyperspektral avbilder (UHI) som automatisk detekterer ulike levende organismer basert på lyset de reflekterer. Test av teknologien gjennomført i prosjektet viser at den også antagelig kan benyttes til telling av lakselus på levende laks i merdene, melder FHF på sine nettsider.

Metoden kan skille mellom kjønnsmodne lus, bevegelige mellomstore lus og de små fastsittende lusene ved test i luft, og ser lovende ut, også når det gjelder å kunne skille stadiene i vann. Fremdeles gjenstår en del utviklingsarbeid før man eventuelt lykkes med å ha en kommersiell løsning tilgjengelig. Foreløpig er det bare gjort begrenset testing av teknologien med levende laks som svømmer. Dagens teknologi forutsetter at laksen er mindre enn 0.5 m fra kamerautstyret.

Les også: Fullbooket Tekmar går av stabelen neste uke

- Hvis Ecotone velger å gå videre med dette, og lykkes med utvikling av et system for automatisk og nøyaktig telling og klassifisering av lus på levende laks som svømmer i merd, vil det være et stort fremskritt i arbeidet med å sikre god kontroll med lakselus med minst mulig bruk av medikamenter, sier Kjell Maroni, fagsjef havbruk og miljø i FHF.

En gjennomgang av resultatene ble presentert under Tekmar 2015.

Les også: Kan slippe håndtering av fisk med ny lusetellings-metode

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse