Gå til innhold
Annonse
Laks i merd. Illustrasjonsfoto: Marine Harvest
Laks i merd. Illustrasjonsfoto: Marine Harvest

Ferske tall fra Akvafakta viser at stående biomasse av laks per februar 2016 var ned 7 prosent i forhold til samme periode i 2015. Men eksportinntekter blir det mer av.

Annonse

Utsettet per februar 2016 er redusert med 31 prosent sammenlignet med hva som ble satt ut av smolt de to første månedene i 2015. Fôrforbruket viser også en markant nedgang med 4 prosent per utgangen av februar i år sammenlignet med samme periode i fjor.

For laks viser alle piler nedadgående trend hva gjelder produksjon i tiden fremover. Utviklingen i eksportert kvantum viser en nedgang per februar 2016 en nedgang på 1 prosent sammenlignet med samme periode i 2015, men ser man på tallene ved utgangen av mars, har den negative differansen økt til 3 prosent.

Men rekordhøye laksepriser (67 kroner kiloen i snitt i uke 12) er også eksportinntektene høye. Per februar 2016 var de opp 26 prosent sammenlignet med samme periode i 2015.

For ørret er situasjonen en annen. Ifølge statistikken fra Akvafakta er blant annet eksportert kvantum opp over 100 prosent per februar 2016 sammenlignet med 2015.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse