Gå til innhold
Marine Harvest logo
Marine Harvest logo

Marine Harvest har tro på at lusesituasjonen på Nordmøre kan løses på kort sikt, til tross for en utfordrende høst. Men mener næringen må inn med bedre kontrollmekanismer og kapasitet på ikke-medikamentelle metoder.

Lusesituasjonen på Nordmøre har vært krevende for hele næringen denne høsten. Manglende effekt av tradisjonelle behandlingsmetoder og dermed kapasitetsmangel på ikke-medikamentelle alternativer, har ført næringen inn i en vond sirkel med forhøyet smittepress. En rekke selskap og anlegg har fått varsel fra Mattilsynet om at fisk må høstes og at biomassen må reduseres.

Marine Harvest har i dag fått varsel fra Mattilsynet om at biomassen på anlegget Leite i Averøy kommune må reduseres. Dette trass i en iherdig innsats fra lokalitetens side.

– Næringen er helt avhengig av å få ned lusenivåene. Det har vært utfordrende på Nordmøre denne høsten. Vi forstår derfor Mattilsynets vurdering om at drastiske tiltak i området må gjennomføres, og vi er innstilt på å ta vår del av ansvaret, sier direktør for Marine Harvests region midt, Ørjan Tveiten.

Marine Harvest bruker mye ressurser på å redusere avhengigheten av legemidler for kontroll av lus, med betydelig innsats innen forskning og utvikling og testing av ikke-medikamentelle teknologier, samt oppdrett og bruk av rensefisk.

– Lakselus er havbruksnæringens største utfordring. Vi ser likevel at vi lykkes med dette i andre deler av landet, som i Agder der vi ikke har gjennomført avlusing de siste fem årene. Vi er sikre på at vi også skal lykkes på samme måte langs resten av kysten i fremtiden, sier Tveiten.

Marine Harvests lusestrategi innebærer blant annet at alle merder på alle anlegg skal telles hver uke. I tillegg skal tiltak settes i verk allerede ved et gjennomsnitt i enkeltmerder på under 0,2 hunnlus. Dette er langt strengere enn kravene stilt av myndighetene.

– Vi oppfordrer også resten av næringen til å telle og rapportere lus fra alle merder hver uke. Slik får både selskapene og myndighetene et korrekt bilde av situasjonen og det blir lettere å iverksette rett tiltak til rett tid.

Selskapet vil bruke retten til å uttale seg om innholdet i varselet før vedtak blir fattet. Fristen for uttalelse er 15. desember.

Har du en sak du
vil tipse oss om?