Gå til innhold
Annonse

- Antagelig er det et stort potensial for forbedring gjennom avl, sa Bjarne Reinert fra Lerøy under lusekonferansen Zero Lice på NASF.

Annonse

Han fortalte der at man antar at rognkjeks også spiser lus i sitt naturlige habitat.

- Man ser at laks, ørret og rognkjeks ofte finnes på de samme områdene. Vi kan derfor spekulere i om de lever i en form for sameksistens i naturen også.

Men det er tydelig ikke alle rognkjeks som har funnet ut at lakselus kan spises.

- Det kan virke som om kun 1 av 3 rognkjeks spiser lus. Og det ser ut til at de som først spiser, foretrekker store lus.

Han forteller at forskning viser at disse egenskapene kan det se ut som er forskjellige fra familiegruppe til familiegruppe.

- Dette demonstrerer at det er et stort potensial i å øke effektiviteten gjennom avl, sa han.

Han mener rognkjeks er et viktig virkemiddel i lusekampen, mens legger til at det er mange utfordringer. En av dem er høy dødelighet.

- I dag er dødeligheten altfor høy. Både under produksjon av rognkjeks og under bruk i lusebekjempelsen.

Dødeligheten er helt klart relatert til temperatur.

- Høy temperatur gr høyere dødelighet. Den skyldes for det meste ulike bakterieinfeksjoner, men mye må også tilskrives at det er høy intensitet på en art som er helt ny i produksjon. Vi har nok mye å gå på for å optimalisere driftsforholdene, sa han.

Han pekte også på at man i dag stort sett produserer rognkjeks basert på førstegenerasjons villfisk.

-Det gir oss utfordringer når det gjelder biosikkerhet, sa han.

Viktig å bekjempe groe

For å få rognkjeksen til å yte optimalt er det spesielt en ting han mener oppdretterne må huske på.

- Å bekjempe groe er kritisk. Nøtene må være klinisk rene. Og så ser det ut som om at fiskens ernæringsforhold er viktig. Den må ha mat utover kun å leve på lakselus.

Han mener derfor det må gjøres mer innenfor forskning og utvikling når det kommer til rognkjeksens ernæringsbehov.

Reinert tror at rognkjeks vil spille en avgjørende rolle i lusekampen.

-  Men det som vil bety noe er ikke først og fremst hvor mye rognkjeks du, men om du klarer å bruke dem effektivt.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse