Gå til innhold

Lagmansretten avviste Benchmark-anke på tvist om lusemiddel

Merd. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.
Merd. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.

Borgarting Lagmansrett har dømt at Benchmark må betale 1,8 millioner i saksomkostninger til Neptun Pharma, etter en treårig tvist rundt et lusemiddel.

Benchmark Animal Health Group Ltd gikk gjennom sitt selskap Fish Vet Group (FVG), til sak mot legemiddel-distributør Europharma og legemiddelprodusent Neptune Pharma tilbake i 2014.  FVG forlangte da at Neptun sin versjon av lusemiddelet med virkestoffet azametifos, kalt "Azazure Vet" ble stanset, ettersom FVG mente Neptune skulle ha utnyttet deres kunnskap om leveranse og produksjon av azametifos  mot lakselus, i sitt produkt. Benchmark krevde også 150 millioner i skadeerstatning fra Neptune.

Oslo tingrett forkastet søksmålet, men ga samtidig Benchmark erstatning for et brudd på markedsføringsloven fra Neptunes side.

Nå har Borgarting lagmansrett besluttet at Neptun ikke har brukt kunnskap ulovlig.

Retten  forkaster anken fra Benchmark og FVG på erstatningskravet, samt anken fra Neptune Pharma i forholdet hvor de måtte betale for å ha brukt varemerket til Benchmark.

Lagmansretten har også vedtatt at Benchmark og FVG samlet må betale saksomkostninger for lagmansretten på tilsammen 1, 8 millioner.

Har du en sak du
vil tipse oss om?