Gå til innhold
Annonse
Preline anlegget til Lerøy Sagen i Samnanger. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Preline anlegget til Lerøy Sagen i Samnanger. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Det lukkede Preline-anlegget til Lerøy Seafood Group (LSG) har produsert fem batcher med fisk siden oppstart. Tross noen tekniske utfordringer, sier styreleder Harald Sveier at de har opplevd svært lav dødelighet på fisken.

Annonse

Sveier er technical manager i Lerøy-konsernet og styreleder i Preline. Han sier til kyst.no at produksjonen generelt har gått bra siden oppstart.

– Denne Preline-prototypen har vært drevet siden sommeren 2014, og vi har hatt totalt fem produksjonsbatcher på disse årene, forklarer Sveier.

Batchene har vært på henholdsvis 200 000 til 300 000 fisk. Hvor de siste omgangene har vært på rundt 300 000 fisk.

Les mer om selve Preline konseptet her: Laks i rør: Den første Preline-fisken er i produksjon

Selv om produksjonen har gått bra, påpeker han at de allikevel har måttet bytte eller kraftig modifisere så å si alt utstyret på anlegget.

Harald Sveier har jobbet med Preline-konseptet fra starten av og sier de har hatt lav dødelighet på fisken i det lukkede systemet. Foto: LSG.
Harald Sveier har jobbet med Preline-konseptet fra starten av og sier de har hatt lav dødelighet på fisken i det lukkede systemet. Foto: LSG.

– For å si det sånn er alt utstyret på prototypen vi satt i sjøen har vært reparert eller byttet ut. Slik er det når ny teknologi skal testes ut. Det har vært en lang og bratt læringskurve, samtidig har vi aldri hatt uhell som har medført dødelighet på fisken.

- Siden det er en prototype som er i drift, har vi naturlig nok hatt en del tekniske utfordringer, det er forskjell på teori, fine tegninger og praksis, legger han til.

Bra tilvekst i forhold til temperaturer 

Sveier sier til kyst.no at de ser en relativ god tilvekst, men at dette varierer litt fra høst til vårfisk.

– Fisken har vokst bra i henhold til vanntemperaturen den har fått. Når vi setter inn vårsmolt får den vann fra cirka 35 meters dyp, så den fisken har lavere vanntemperatur gjennom sommeren enn hva kontrollgruppen har.

– Preline-fisken vokser dermed litt saktere enn kontrollgruppene. Dette er da motsatt når vi setter inn høstfisken, som får inn varmt dypvann gjennom vinteren, mens kontrollgruppene får kaldt overflatevann, legger han til.

Les også: Lerøy høster gode Preline-erfaringer

Systemet mener han har ett stort vekstpotensial som enda ikke er tatt ut.

– Unikt strømsystem

Det som gjør Preline konseptet unikt er først og fremst lengdestrøms-rennen, der de får en tilnærmet laminær strøm og en meget rask vannutskiftning.

– Alle andre lukkede konsepter er runde i en eller annen form. Har du en rund konstruksjon så betyr det at du får en høy vannhastighet langs ytterveggen og en tilsvarende lav hastighet inn mot sentrum og da velger fisken den strømmen den passer best selv. Vi har derimot en laminer og jevn strøm gjennom hele anlegget med ett enkelt rett rør, og der kan vi mosjonere fisken på en helt annen måte. Normal vannutskiftningshastighet er 4-6 min mot normalt 40-100 min i runde systemer

Lerøys Preline-anlegg i Sagen i Samnanger. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Lerøys Preline-anlegg i Sagen i Samnanger. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Det som gjør Preline unikt mener han er det vannstrømskonseptet som de har, der de mosjonerer fisken i en laminær strøm.

 

– Det er også at vi tar inn dypvann og samler opp feces og fôrspill, forklarer Sveier.

– Lite sykdom når ting har fungert som ønsket

I de periodene hvor vanninntaket har fungert som tiltenkt, sier han at de ikke har hatt noen sykdomsproblemer av noen art.

– Men vi har hatt episoder hvor vanninntaket ikke har fungert, hvor vi har fått inn overflatevann eller vann fra ti meter. Da dette har skjedd har vi sett antydninger til lus og AGD, men dette har vært behandlet med ferskvann, sier Sveier.

Selskapet sier de også har sett en positiv fordel med Preline-fisken.

– Når vi følger fisken fra utsett i sjø til slakt, ser vi at den fisken som har vært innom Preline-systemet og har fått den mosjonen de trenger, har en betydelig reduksjon i antall lusebehandlinger i forhold til kontrollgruppen. Opptil 90 % reduksjon i behandlinger har det vært på Preline fisken målt fra smoltifisering til slakt, sier han fornøyd.

– Dette har vi gjentatt så mange ganger nå at det har vi stor tro på, legger han til.

– God fiskehelse ved mosjon

Sveier sier de ser gode resultater også på fiskevelferd og fiskehelse.

– Vi har sett gode resultater på fisken når det gjelder fiskehelse, ved at vi har mosjonert fisken mye. Kvaliteten på fisken er bra, men hvordan mosjoneringen påvirker fileten og kvaliteten gjenstår å gjøre forsøker på. Vi kan si at vi har sett at fisken får en annen muskelfibersammensetning, men dette må forskes mer på, men det vil vi gjøre etterhvert, opplyser han.

Styrelederen sier det er viktig å understreke at dagens anlegg er en prototype, hvor det nå jobbes det med å lage en produksjonsenhet som er minst 50% større og hvor Lerøy legger inn all den erfaringen som de har gjort med det tekniske utstyret.

- Størrelsen gir oss nye utfordringer mht dimensjonering av utstyr etc så det er nok ett godt stykke igjen med uttesting og dokumentasjon før vi har første generasjons anlegg i kommersiell drift, sier Sveier avslutningsvis.

Fakta:

  • Preline er en tank som baserer seg på gjennomstrømning av sjøvann.
  • Tanken måler: 50 meter lengde, 12 meter bredde, 8 meter høyde
  • Volum: 2000 kubikkmeter
  • Vannet hentes fra 25-30 meters dyp
  • Fisken svømmer motstrøms med en fart på ca. 0,4-0,5 kroppslengde per sekund.

Les også: 

Oppdrettsgigant søker om utviklingstillatelser til «Pipefarm»

Ser stort potensiale i lukket postsmolt-produksjon

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse