Gå til innhold
Nordlaks har lagt bak seg et spesielt år, preget både av store milepæler og starten på en global pandemi. Foto: Nordlaks/Deadline Media
Nordlaks har lagt bak seg et spesielt år, preget både av store milepæler og starten på en global pandemi. Foto: Nordlaks/Deadline Media

Korona-året gav utslag i lavere laksepriser og høyere finanskostnader. Nordlaks-konsernet oppnådde et årsresultat på 400 millioner kroner i 2020. Nordlaks investerte for 1070 millioner kroner.

Det skriver selskapet i en pressemelding fredag.

Konsernets driftsinntekter ble redusert med 327 millioner kroner, til 2,7 milliarder kroner. Driftskostnadene var 2,06 milliarder kroner; 110 millioner kroner lavere enn i 2019. Etter finanskostnader og en skattekostnad på 100 millioner kroner endte årsresultatet på 400 millioner kroner.

- Vi skal være stolt

Konsernsjef Eirik Welde. Foto: Nordlaks/Deadline media
Konsernsjef Eirik Welde. Foto: Nordlaks/Deadline media

- Regnskapet for 2020 viser at også Nordlaks ble preget av koronapandemien og omveltninger i omsetningen av laks. Det tallene ikke viser like godt er den enorme innsatsen som er lagt ned i hele organisasjonen for å opprettholde god drift og fremdrifter i prosjektene våre, til tross for et ellers svært krevende år. Det skal vi være stolt av, sier konsernsjef Eirik Welde.

Driftsresultatet i Nordlaks Oppdrett ble som følger av lavere laksepriser redusert fra 800 til nærmere 560 millioner kroner. Samtidig bidro økt smoltproduksjon og en sterkere etterspørsel etter foredlede produkter til at driftsresultatene i Nordlaks Smolt AS og Nordlaks Produkter AS økte med henholdsvis 140 % (til 97 mill. kr) og 68 % (til 28 mill. kr).

- Høyt tempo

Nordlaks vokser. Milepælene har kommet tett de siste årene og særlig i 2020. Selskapet tok imot og startet opp drift i havfarmen "Jostein Albert", ferdigstilte settefiskanlegget på Innhavet og fullførte flere byggeprosjekter ved fabrikken på Børøya. Nordlaks har investert 3,2 milliarder kroner og ansatt mer enn 100 nye faste ansatte siden 2017. Det var året da selskapet fikk tilsagn om utviklingstillatelser fra staten.

- Tempoet er høyt. En viktig brikke i dette utviklingsarbeidet er å få konvertert utviklingstillatelsene slik at vi kan sette tillatelsene i arbeid. Vi trenger økonomiske muskler til å gjennomføre store kommende prosjekter og for å skape enda større aktivitet både i Nordlaks og blant leverandørene våre, avslutter konsernsjefen.

Frem i tid står Nordlaks foran levering av Harald Martin, selskapets andre brønnbåt, og de jobber for å få fremdrift i store byggeprosjekter både på Børøya, i smoltproduksjonen og ikke minst utviklingsprosjektene havfarm 2 og produksjonstanken.

Har du en sak du
vil tipse oss om?