Gå til innhold
Annonse

Lerøy frifunnet i saken om luseskader - mener saken har likhetstrekk med pelsdyr

Bilder av beiteskader tatt av Mattilsynet hos Lerøy. I frifinnelsen påpekes det fra retten bl.a. at det for to av bildene er angitt at disse er tatt på merd 6 - en merd som var tømt flere uker før bildene ble tatt. Foto: Mattilsynet
Bilder av beiteskader tatt av Mattilsynet hos Lerøy. I frifinnelsen påpekes det fra retten bl.a. at det for to av bildene er angitt at disse er tatt på merd 6 - en merd som var tømt flere uker før bildene ble tatt. Foto: Mattilsynet

Lerøy Midt er frifunnet av Fosen tingrett for anklager om overtredelse av dyrevelferdsloven og matloven i anledning det ekstraordinære lusepåslaget som rammet oppdrettere i Frøya nord sensommeren 2016. Selskapet mener saken kan sammenlignes med skandalen som Mattilsynet står i rundt et pelsdyrtilsyn.

Annonse

Både Måsøval Fiskeoppdrett og Lerøy ble anmeldt av Mattilsynet for å ha hatt svært store mengder lus på fisken i anleggene.

Mattilsynet skrev i en rapport at for Lerøy Midt at antall lus per fisk i løpet av august ( 2016 red anm.) utviklet seg til 60-100 lus per fisk, og de påpekte også at de store påslagene ikke har blitt fanget opp på virksomhetens ukentlig tellinger. Data fra slaktingen viste ifølge Mattilsynet at 17 % av fisken som ble slaktet ble nedklassifisert til produksjonsfisk på grunn av åpne sår.

Både Måsøval og Lerøy ble bøtelagt av politiet. Måsøval aksepterte i mars i år forelegget fra politimesteren i Trøndelag på 4,5 millioner kroner. Lerøy derimot tok saken til domstolen, og har nå altså vunnet i tingretten.

Retten konkluderer med at Lerøy Midt frifinnes fordi det “ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at de har forsømt sitt ansvar for å avverge påslag med lakselus på en måte som skal betraktes som klart klanderverdig hos noen av de ansatte, verken enkeltvis eller i fellesskap”.

- Etter rettens syn foreligger det...betydelig tvil når det gjelder omfanget av skader. Mattilsynet har i sin anmeldelse til politiet gitt uttrykk for at minst 170 000 fisk hadde åpne sår på grunn av luseskader. Et betydelig usikkerhetsmoment ved denne antakelse er at rapporten er skrevet av andre enn den som har gjennomført tilsynet. Det foreligger ingen dokumentasjon som viser at resultatet av disse undersøkelsene er nedtegnet, og retten må anta at dette beror på muntlig formidling av de funn som er gjort. Foruten et fåtall bilder av sterkt skadet fisk er det heller ikke fremlagt dokumentasjon som viser omfanget, noe som i en besetning på halvannen million individer må være av betydning, skriver bl.a. retten i sin dom.

- Hensynsløse anklager

Lerøy er ikke nådig i sine kommentarer:

- Sistnevnte sitat fra domspremissene viser at denne saken har likhetstrekk med den senere tids avdekking av tilsynsmyndighetenes kritikkverdige håndtering av tilsynssaker, som blant annet førte til at Mattilsynets leder nylig trakk seg fra sin stilling. Vi merker oss at dommen slår fast at det ikke er dokumentert hvor bildene, som er gitt til mediene som illustrasjon av saken, stammer fra, og at noen av bildene beviselig ikke er tatt der Mattilsynet har opplyst, skriver Lerøy i en pressemelding.

Kyst.no har tidligere skrevet om at Lerøy ikke kjenner seg igjen i mange av påstandene Mattilsynet kom med.

I dommen heter det at «Noen av bildene er uten angivelse av hvor på anlegget de er tatt. I tillegg er det for to av bildene som Mattilsynet har tatt angitt at disse er tatt på merd 6 - en merd som var tømt flere uker før bildene ble tatt».

- Dommen er svært viktig for våre dyktige ansatte, og gir oppreisning for den «heksejakt» som de har måttet gå gjennom, som følge av de urimelige og hensynsløse anklagene mot dem selv og selskapet de arbeider for, uttaler Lerøy.

Dommen kan ankes men Lerøy sier de forventer at påtalemyndigheten og Mattilsynet nå legger anklagene bort.

Kyst.no har bedt Mattilsynet om en kommentar, men for øyeblikket holder de på å lese gjennom dommen og ønsker ikke å si noe før de har fått gått grundig gjenom den.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse