Gå til innhold
Annonse

Lerøy: - Kjenner oss ikke igjen i flere av Mattilsynets påstander

Stig Nilsen, konserndirektør for  havbruk i Lerøy Seafood Group. Foto: Therese Soltveit.
Stig Nilsen, konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group. Foto: Therese Soltveit.

- Etter å ha lest forhåndsvarslet ser vi at det kan foreligge betydelige misforståelser, feil og mangler i dokumentet. Vi kjenner oss ikke igjen i flere av de påstander som fremkommer. Dette er noe vi må få utdype ovenfor Mattilsynet i vårt tilsvar før vi kommenterer disse i media, skriver Stig Nilsen konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group.

Annonse

Stig Nilsen, som er konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group, skriver i en epost at de foreløpig ikke kan gi utvidet kommentar Mattilsynets varsel om redusert MTB på Lerøy Midt lokaliteten Langskjæra. Men har skriver likevel følgende og ber om at hans tilsvar blir gjengitt i sin helhet (uthevelser er gjort av Stig Nilsen):

"Etter å ha lest forhåndsvarslet ser vi at det kan foreligge betydelige misforståelser, feil og mangler i dokumentet. Vi kjenner oss ikke igjen i flere av de påstander som fremkommer. Dette er noe vi må få utdype ovenfor Mattilsynet i vårt tilsvar før vi kommenterer disse i media.

Det er godt kjent at den biologiske situasjonen på yttersiden av Frøya har vært utfordrende for alle havbruksselskap i sonen gjennom sommeren og høsten 2016.

Lerøy har én lokalitet i dette området, Lokalitet Langskjæra, referert som Langskjæra 1 og 2 som ligger Nord Øst i sonen og som over lang tid ble påvirket av situasjonen i sonen. Etter stor innsats med bruk av rensefisk for å redusere lusepresset og flere avlusinger med ikkemedikamentelle metoder konkluderte vi med å avslutte produksjonen ved en rask utslakting tidligere enn opprinnelige plan. Lokaliteten ble tømt innen 13 september, i tråd med MT sin vurdering. Lerøy Midt har etter den tid ikke hatt fisk på yttersiden av Frøya.

Les også: Mattilsynet har avdekket svært store luseskader hos Lerøy og Måsøval

En utslakting i det omfanget vi gjorde på lokaliteten vil naturlig nok ta litt tid og i den sammenheng utviklet enkelte fisk skader under avslutningen av produksjonen på Langskjæra.

Dette er selvsagt noe vi ikke ønsker og noe vi sterkt beklager.

Lerøy Midt har et høyt fokus på forebyggende arbeid mot lakselus, og har etablert en betydelig kompetanse og behandlingskapasitet basert på ulike ikke medikamentelle metoder.  Vi vurderer situasjonen på yttersiden av Frøya som et særtilfelle og legger ikke skjul på at situasjonen i regionen var svært krevende gjennom høsten. Vi tror både næringen og myndighetene må ta erfaringene med seg i det videre arbeidet.

Les også: – Åpenbart at det er egnet til å ramme omdømmet

De samlede tiltakene fra Lerøy Midt og resten av næringa i regionen skal bidra til at man har kontroll på lusesituasjonen i fremtiden.

Hvorvidt det er grunnlag for reaksjon slik Mattilsynet har varslet, har vi ikke tatt stilling til. Vi vil gå grundig igjennom varselet og gi våre kommentarer og oppklarende faktiske opplysninger, så avventer vi utfallet av Mattilsynets endelige vedtak."

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse