Gå til innhold
Annonse
Harald Sveier, Preline. Foto: LSG.
Harald Sveier, Preline. Foto: LSG.

- Vi setter ut andre runde med fisk om en uke. Resultatene fra første utsett var såpass oppløftende at dette er noe vi vil fortsette med, sier prosjektansvarlig hos Lerøy, Harald Sveier til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no

Annonse

Sveier presenterte de foreløpige resultatene fra Preline-forsøket på European Aquaculture Society (EAS) sin konferansen i Rotterdam. Der viste han blant annet at det ligger omfattende forskning i prosjektet.

Lovende

Lerøy deltar i SFI Ctrl Aqua-prosjektet med Preline. CtrlAqua er ett 5+3 år langt prosjekt som fokuserer på produksjon av fisk i lukkede og semi lukkede systemer. Det er Nofima som leder prosjektet. Lerøy skal kartlegge forskjellene mellom postsmolt-produksjon i et lukket anlegg av typen Preline, med tradisjonell produksjon i åpne merder. I mai 2015 ble 400 000 smolt fordelt mellom Preline-anlegget og et tradisjonelt merdanlegg.

- Fra et fiskehelseperspektiv, er vi svært fornøyde med resultatene, sa Harald Sveier under foredraget.

Fisken ble blant annet målt på forekomst av lakselus, gjellestatus, virus, tilvekst og sår. Her viste det seg at Preline-fisken kom best ut. Der fisken i kontrollanlegget hadde to AGD-behandlinger, hadde fisken i Preline-anlegget null lus, og meget god gjellestatus.

Noen problemer dukket opp under veis. Blant annet viset det seg at fôringssystemet må forbedres. Pelleten synker for raskt i Preline-anlegget.

- Dette er noe vi jobber med og er blant de forbedringene vi har gjort til neste utsett, sier Harald Sveier til kyst.no.

Han legger til at den eneste negative faktoren fra Preline-produksjonen var noe mer sår på fisken sammenlignet med kontrollgruppen.

- Vi tror dette henger sammen med noen detaljer i selve konstruksjonen. Dette er også noe vi har gjort tiltak på før neste utsett, legger han til.

Oppsummert slår han fast at dødeligheten var lav i Preline-produksjonen. Fôrfaktoren var lav, og muskelkvalitet på fisken var bedre enn i konrollgruppen. Lerøy har knyttet flere forskningsinstitusjoner til prosjektet som har utført forskjellige tester og målinger.

Versjon 2

Harald Sveier medgir at Preline-prosjektet har kostet mye. Nøyaktig hvor mye vil han ikke ut med. Men resultatene fra første runde har vært så oppløftende at det ikke er noe tvil om at de går videre. Alle erfaring fra første produksjon har blitt samlet og evaluert. I Versjon 2 er det gjort en god del endringer som forhåpentligvis skal før til bedre resultater.

 

Fakta:

  • Preline er en tank som baserer seg på gjennomstrømning av sjøvann.
  • Tanken måler: 50 meter lengde, 12 meter bredde, 8 meter høyde
  • Volum: 2000 kubikkmeter
  • Vannet hentes fra 25-30 meters dyp
  • Fisken svømmer motstrøms med en fart på ca 0,4-0,5 kroppslengde per sekund.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse