Gå til innhold
Annonse

Lovende forskningsresultater med blåskjell mot lakselus

: Bildemontasjen (fra 9 bilder) viser et blåskjell som fanger en naupliuslarve. Denne naupliuslarven hoppet ikke unna, men ble sugd rett inn i blåskjellet (sist sett: markert med rød ring). Hele hendelsesforløpet tok i underkant av ett sekund. Det er 1/10 sekund mellom hvert bilde.
: Bildemontasjen (fra 9 bilder) viser et blåskjell som fanger en naupliuslarve. Denne naupliuslarven hoppet ikke unna, men ble sugd rett inn i blåskjellet (sist sett: markert med rød ring). Hele hendelsesforløpet tok i underkant av ett sekund. Det er 1/10 sekund mellom hvert bilde.

To NTNU-studenter har gjort forsøk som de mener gir grunn til å tro at blåskjell kan fungere sammen med lakseoppdrett for å redusere mengden lakselus ved et oppdrettsanlegg.

Annonse

De to bachelorstudentene Malin Hoem Storholt og Katrine Ranvik Tysse har med hjelp av sine veiledere Stig Tuene og Lars Gansel, skrevet en bachelor-oppgave ved Institutt for biologiske fag, NTNU i Ålesund.

I oppgaven har de gjort forsøk for å dokumentere om blåsskjell kan brukes som et kontrollerende tiltak i kampen mot lakselus. Oppgaven har fått navnet "Inntak av lakseluslarver hos blåskjell"  og vil etter hvert bli tilgjengelig på NTNUs nettsider. Men en populærvitenskapelig artikkel med funnene kan man lese i Norsk Fiskeoppdretts augustutgave, som kommer ut til NorFishing.

De to studentene Malin Hoem Storholt (t.v.) og Katrine Ranvik Ranvik Tysse (t.h.) har forsket på blåskjellenes evne til å fjerne lakseluslarver.
De to studentene Malin Hoem Storholt (t.v.) og Katrine Ranvik Ranvik Tysse (t.h.) har forsket på blåskjellenes evne til å fjerne lakseluslarver.

- Bruk av blåskjell som et naturlig lusefilter er ingen ny ide, men per dags dato er det forsket lite på blåskjellenes appetitt for lakseluslarver. I forbindelse med arbeidet til oppgaven har vi forsket på blåskjellenes evne til å fjerne lakseluslarver fra vannmassene, og resultatene ser lovende ut, forteller de to studentene.

Lovende resultater

I forsøket fôret de blåskjell med lakseluslarver. Til sammen 75 blåskjell-individer i forskjellige størrelser ble brukt. Blåskjellene ble satt i hver sin glassbeholder med filtrert sjøvann, der de ble fôret med 30 lakseluslarver i 30 minutter. Blåskjell i forskjellige størrelser ble fôret med enten naupliuslarver eller kopepodittlarver.

- Forsøkene gav lovende resultater. De bekreftet at blåskjell er i stand til å innta lakseluslarver, og at både små og store blåskjell er i stand til dette. Blåskjellene som ble brukt i forsøkene inntok alt fra 0 til 29 av de 30 lakseluslarvene som de hadde tilgjengelig. Blåskjellene inntok også lakseluslarver i begge de to stadiene nauplius og kopepoditt, men inntaket av nauplius var 2-3 ganger så høyt som inntaket av kopepoditter. De største blåskjellene tok inn mest lakseluslarver, men per gram vekt var det de minste blåskjellene som hadde det høyeste inntaket av lakseluslarver, forteller Storholt og Tysse.

Figuren viser sammenhengen mellom lengden på blåskjellene og antall lakseluslarver hvert av dem fjernet. Dataene kom fra blåskjell som tilbrakte 30 minutter i 1 liter filtrert sjøvann tilsatt 30 lakseluslarver.
Figuren viser sammenhengen mellom lengden på blåskjellene og antall lakseluslarver hvert av dem fjernet. Dataene kom fra blåskjell som tilbrakte 30 minutter i 1 liter filtrert sjøvann tilsatt 30 lakseluslarver.

Kan produsee over 400 000 naupiluslarver per dag

Konsentrasjonen av lakseluslarver i forsøkene (30 pr liter) var mye høyere enn de konsentrasjonene man kan finne naturlig i sjøen (størrelsesorden muligens 0,1-1 larve pr 1000 liter), men studentene påpeker at så lenge blåskjellene er plassert der vannstrømmen med lakseluslarver går, vil blåskjellene kunne fjerne en viss andel av larvene.

- På grunn av gode resultater fra både tidligere forskning og fra våre laboratorieforsøk er det grunn til å tro at blåskjell kan fungere sammen med lakseoppdrett for å redusere mengden lakselus ved et oppdrettsanlegg, sier de. 

Artikkelen er å finne i siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett.
Artikkelen er å finne i siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett.

De påpeker at det i en stor merd kan produseres over 400 000 naupliuslarver per dag.

- På grunn av at det produseres så mye naupliuslarver i en laksemerd vil det være hensiktsmessig å plassere blåskjellene ved utstrømssiden av merden. Dette gjør at man begrenser smitte til andre anlegg og villaks. Med tanke på at blåskjell også kan fjerne de infiserende kopepodittene fra vannmassene vil det være en fordel å plassere blåskjellene på innstrømssiden til merdene for å begrense påslag av lakselus.

Les hele artikkelen i Norsk Fiskeoppdrett nr 8 2018.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse