Gå til innhold
Annonse

Lovende resultater for lusevaksine testet i labskala

Illustrasjonfoto: MSD
Illustrasjonfoto: MSD

Tester i labskala har vist at en lusevaksine ga mindre hunnlus på laksen og påvirket samtidig deres evne til å lage egg. De eggene som klarte seg og klekte ble ytterligere svekket i andre generasjon.

Annonse

Lakselus, Lepeophtheirus salmonis, representerer en av de viktigste begrensingene for bærekraftig oppdrett i Norge i dag. 

En vaksine som reduserer påslaget av lakselus vil ha stort potensiale til å kunne bli et viktig virkemiddel i kampen mot lusa. Nåværende kontroller er hovedsakelig basert på en kombinasjon av profylaktiske tiltak ved bruk av rensefisk, brakkleggingssoner, ikke-medikamentell behandling ved bruk av termisk og mekanisk avlusing og med redusert bruk av kjemisk behandling på grunn av den utbredte resistensutviklingen, melder FHF.

Den økte frekvensen av behandlinger og økt bruk av ikke-medikamentelle kontroller har imidlertid ført til en betydelig økning i produksjonskostnader, skader, håndteringsstress, dødelighet, risiko for sekundære infeksjoner og dermed dårlig velferd. Dette har økt behovet for å utvikle bærekraftige ikke-medikamentelle produkter for å bekjempe luseproblemet. En effektiv vaksine vil i så måte være et godt virkemiddel.

I dette prosjektet som har vært ledet av Nofima ved prosjektleder Jaya Kumari og gjennomført i samarbeid med forskere ved Centre for Genetic Engineering & Biotechnology på Cuba, ble en vaksine mot lakselus testet i labskala. Resultatene fra vaksineforsøket med påfølgende smitteforsøk med lakselus, viste at lusevaksinen reduserte antall hunnlus og hunnlusas reproduksjonsevne i første generasjon med påfølgende større effekt på deres avkom.

Undersøkelser av fisken ved bruk av Speilberg score viste at vaksinen ga lite bieffekter hos laksen. Dette er en svært viktig foreløpig dokumentasjon av vaksinen som et forebyggende tiltak som vil kunne bidra til en fremtidig bærekraftig og lønnsom vekst i lakseindustrien. Videre validering av vaksinen er imidlertid nødvendig for å undersøke den langsiktige effektiviteten i å kontrollere lakseluseinfeksjoner på en miljøvennlig og bærekraftig måte.

Les mer om prosjektet her

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse