Gå til innhold
Annonse

Måsøval Fiskeoppdrett designer anlegg for eksponerte lokaliteter

Illustrasjon av konseptet AquaSemi. Kilde: Måsøval Fiskeoppdrett.
Illustrasjon av konseptet AquaSemi. Kilde: Måsøval Fiskeoppdrett.

Måsøval Fiskeoppdrett vil utvikle et halvt nedsenkbart, semilukket oppdrettsanlegg. Dette vil de drifte på strømsterke, eksponerte lokaliteter.

Annonse

Dagen før fristen gikk ut, søkte Måsøval Fiskeoppdrett om fem utviklingstillatelser for konseptet AquaSemi. Konseptet omtales som et halvt nedsenkbart, semilukket oppdrettsanlegg, og er tiltenkt eksponerte lokaliteter.

Arnfinn Aunsmo som er fiskehelsesjef i Måsøval, forteller til kyst.no at anlegget er designet for en signifikant bølgehøyde (Hs) på maks 5-6 meter, som er noe mindre ekstremt enn andre planlagte «offshore» havbruksanlegg. Derimot påpeker han at lokasjonen likevel er eksponert, med tanke på strøm.

- Aqua Semi er planlagt for plassering i Frøyfjorden ved Måøydraga, en lokalitet med mye sterk strøm, for sterk til å ha vanlige åpne merder, sier han.

Konseptet bygger derfor på en semilukket konstruksjon, som består av tak og stålvegger med en dybde ned til 20 til 25 meters dyp. Bunnen er konstruert i stålgitter, og slik rommer enheten 75 000 kubikkmeter. Som en «offshore» konstruksjon, benyttes teknologien til en halvt nedsenkbar produksjonsenhet, med en flytepontong lokalisert på dybde 25 meter. Enheten kan heves og senkes ved å tømme og fylle pontongen med vann.

Strøm sikrer vannutskiftning

Den sterke strømmen i området skal sikre full vannutskifting inne i enheten, og Aunsmo forteller at det jobbes mye med simulering og dokumentering av nettopp dette.

- Vi har gjort flere CFD (Computational Fluid Dynamics) analyser, og kommer nok til å jobbe mer med dette i tiden som kommer nå.

Videre er også konstruksjonen designet som en selvstendig produksjonsenhet med fôrlager, hybler, kontrollrom, dødfiskhåndtering mm. Planen er å sette ut storsmolt og produsere slakteklar laks på 11 måneder.

Enheten forankres ved hjelp av fire doble kjettingliner tilknyttet anker.

Vil unngå lakselus

Den semilukkede merden skal ifølge Aunsmo ogaå hindre lusepåslag, ved at det ikke er noen åpning i det kritiske laget i vannkolonnen.

- Hovedmålet er å unngå lus. Hvis konseptet blir godkjent og prototypen bygget, vil vi i samarbeid med Trondheimsbedriften Ecotone automatisk overvåke lusesituasjonen i enheten og dokumentere effekt mot lus. 

Vard stiller med verft

Søknaden deres er utarbeidet i samarbeid med Vard, som er industripartner i prosjektet. Vard bidrar også både med teknisk kompetanse og verfts-kapasitet til å bygge enheten, og begge selskap uttrykker at de er fornøyde med at sterke fagressurser fra vektige kompetansemiljøer innen oppdrett. Blant annet NTNU, AkvaPlan-Niva, NMBU Veterinærhøgskolen og Åkerblå, vil bidra i testfasen.

- Flere forskningsinstitusjoner vil delta i testing av AquaSemi i to generasjoner dersom vi får tilslag, og enheten bygges, sier han.

De forventer tilbakemelding på søknaden fra Fiskeridirektoratet i 2019, og skal gjennomføre flere strømmålinger, samt at godkjenning av lokalitet må på plass i melomtiden.

- Vi kjører på med arbeidet, men må nok vente på svar. Det er jo en del i kø foran oss, sier Aunsmo.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse