Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet endrer kontrollområde for ILA i flere kommuner i Møre og Romsdal

Illustrasjonsbilde av ILA. Foto: Trygve Poppe.
Illustrasjonsbilde av ILA. Foto: Trygve Poppe.

Mattilsynet endrer kontrollområde for ILA i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner i Møre og Romsdal.

Annonse

Mattilsynet har 1. oktober 2020 fastsatt endringsforskrift som oppretter ny bekjempelsessone i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal fylke, melder de. 

ILA ble fredag 25. september påvist på sjølokaliteten Bjørlykkestranda i Vanylven kommune i Møre og Romsdal. Lokaliteten drives av MOWI ASA.

Lokalitet Bjørlykkestranda er omfattet av overvåkingssonen i det eksisterende kontrollområdet for ILA i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved lokalitet 13246 Voldnes i januar 2020.

Med bakgrunn i påvisningen på lokalitet Bjørlykkestranda, endrer Mattilsynet gjeldende forskrift om kontrollområde for ILA i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal. Endringen innebærer at det opprettes en ny bekjempelsessone, som tar utgangspunkt i lokalitet Bjørlykkestranda. Overvåkingssonens utstrekning forblir uendret.

Hovedinnholdet i endringsforskriften:

  • Ny bekjempelsessone omfatter lokalitetene Bjørlykkestranda og Voldnes.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenger varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse