Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet opphever bekjempelsessone for ILA i Hordaland

15. mars 2019 har Mattilsynet gjort endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Fusa, Samnanger og Os kommuner, Hordaland, og har opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten Altaneset i Fusa kommune.

Annonse

ILA ble i juni 2018 påvist på sjølokaliteten Altaneset i Fusa kommune, Hordaland, melder Mattilsynet. Lokaliteten drives av Bolaks.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden er over 15. mars 2019.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra 15. mars 2019. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse