Gå til innhold
Annonse
CageEye og Austevoll Melaks er veldig fornøyd med samarbeidet og ser fram til å teste ut fôringssystemet på den nye lokaliteten. F.v. Kasper Løberg Tangen, COO i CageEye;  Ole Fretheim, salgssjef i CageEye; Nicolae Simion Cosmin, lokalitetanssvarlig for Klammerholmen, Austevoll Melaks; João Martins, lokalitetsansvarlig, Austevoll Melaks. Foto: Margarita Savinova.
CageEye og Austevoll Melaks er veldig fornøyd med samarbeidet og ser fram til å teste ut fôringssystemet på den nye lokaliteten. F.v. Kasper Løberg Tangen, COO i CageEye; Ole Fretheim, salgssjef i CageEye; Nicolae Simion Cosmin, lokalitetanssvarlig for Klammerholmen, Austevoll Melaks; João Martins, lokalitetsansvarlig, Austevoll Melaks. Foto: Margarita Savinova.

CageEye har nylig utviklet og testet autonom fôringssystem hos samarbeidspartner Austevoll Melaks. – Det er gledelig at de har våget å satse på vår teknologi, sier Kasper Løberg Tangen, COO i CageEye. 

Annonse

I et år har CageEye testet sitt nye system for helautomatisk fôring – Echofeeding – på lokalitet Klammerholmen hos Austevoll Melaks. Teknologien ble brukt i to merder, og resultatene er gode, ifølge selskapet.

- Vi brukte systemet til å overvåke hele merden og målte apetittrespons hos fiskene mens de ble fôret, på den måten har vi fôring som er kontrollert og er basert på fiskens appetitt. Videre kunne vi også justere fôringsintensitet ut fra hvor mange fisk som kommer i fôringsområde, sier Ole Fretheim, salgssjef i CageEye til Kyst.no.

CageEye-team som står bak den nye teknologien for autonom fôringssystem. Foto: Margarita Savinova.
CageEye-team som står bak den nye teknologien for autonom fôringssystem. Foto: Margarita Savinova.

- Hva er annerledes med deres teknologi?

- Vanligvis så bruker man kun kamera til fôring, da blir det ganske subjektivt hvordan man analyserer data og hva man ser. Vår teknologi måler fiskens posisjon og dekker veldig mye av merd, da får man en objektiv analyse og større overblikk over merden slik at oppdrettere tørr å fôre mer intensivt. Det fungerer dessuten uansett lyskvalitet og vannforhold, sier Fretheim.

Han legger til at autonom fôring tillater oppdrettere å la fôringen gå på autopilot, samtidig som de alltid har mulighet til å styre dette selv.

En marsipankake måtte til da CageEye og Austevoll Melaks feiret gode resultater og vellyket utprøving av autonom fôringssystem. Foto: Margarita Savinova.
En marsipankake måtte til da CageEye og Austevoll Melaks feiret gode resultater og vellyket utprøving av autonom fôringssystem. Foto: Margarita Savinova.

Fisken spiser mer

Da CageEye begynte å teste teknologien hadde de som mål å få på plass autonom fôring. Det målet har de oppnådd. I tillegg ser de ifølge COO i CageEye, Kasper Løberg Tangen, at fisken i test-merdene spiser 14 % mer fôr enn i andre merder. Samtidig blir den ikke overfôret. 

Nicolae Simion Cosmin som er ansvarlig for lokalitet Klammerholmen deler sine erfaringer om bruk av systemet.

- Det er enkelt å håndtere og jobbe med hardware og software. Som ethvert start-up prosjekt har teknologien også sine svakheter, men det diskuterer vi sammen kontinuerlig. Teknologien kan bli utviklet videre, hevder Cosmin.

João Martins (andre f. v.) og hans kollegaer i Austevoll Melaks hører engasjert på CageEye sin presentasjon. Foto: Frank Varvik/CageEye.
João Martins (andre f. v.) og hans kollegaer i Austevoll Melaks hører engasjert på CageEye sin presentasjon. Foto: Frank Varvik/CageEye.

Trapper opp satsing

Mye av tiden som gikk på å teste ut teknologien ble brukt på finjustering, og nå er selskapet klar til å ta det et steg videre med oppdatert teknologi ifølge prosjektleder i CageEye, Mattis Natvig Segerberg.

- Hjernen vår er nå oppdatert, og vi skal bruke en ny generasjon algoritme på den andre lokaliteten, sier han.

Teknologien skal nå testes på en annen lokalitet hos Austevoll Melaks og vil være mer omfattende.

- Denne gangen er det fem store merder som brukes til autonom fôring, legger biologisk rådgiver i selskapet, Øyvind Johan Korsøen til.

Ansvarlig på den nye lokaliteten, João Martins, som har vært i dialog med sin kollega Cosmin, samt var med på presentasjonen til CageEye, ser fram til å bruke den nye teknologien.

- Fôringssystemet  virker interessant og lovende ut fra de erfaringene Cosmin har delt med oss, sier Martins.

Samspill med kunder

Ifølge salgssjef Fretheim har selskapet rundt 12 kommersielle kunder per dags dato, og har et tett samarbeid med forskningsinstitusjoner som blant annet Havforskningsinstituttet, Universitetet i Stirling (UK) og Universitetet i Canada. 

COO i CageEye Kasper Løberg Tangen legger til at de er veldig opptatt av å ha et godt samspill med kundene og sikre god oppfølging.

- Vi ønsker ikke å være et selskap som leverer teknologi og overlater resten til kunden. En del av produktet vi selger er oppfølging og opplæring slik at kundene er i stand til å forstå, tolke og bruke teknologien selv, slår han fast.

Se CageEye sin presentasjon om autonom fôring og erfaringer fra Austevoll Melaks. Video: Frank Varvik/CageEye.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse