Gå til innhold
Kostnadsveksten stoppet ikke opp i fjor heller viser det seg. Foto: Terje Aamodt, Nofima; graf: Nofima/Kontali; montasje: Norsk Fiskeoppdrett.
Kostnadsveksten stoppet ikke opp i fjor heller viser det seg. Foto: Terje Aamodt, Nofima; graf: Nofima/Kontali; montasje: Norsk Fiskeoppdrett.

I fjor ble det i Norsk Fiskeoppdrett sin økonomiutgave stilte spørsmål om næringen kanskje hadde nådd kostnadstoppen i 2016, slik at kostnadene for produksjon av laks ville gå ned i 2017. Dessverre gikk det ikke helt slik.

Norsk Fiskeoppdrett er klar med sin årlige temautgave om økonomi. Den er nr tre i rekken av temautgaver og heter “NFExpert nr 3”.

I den kan du lese regnskapstall for alle matfiskoppdrettere, avls- og fôrselskaper, brønnbåtrederier og svært mange utstyrsleverandører. 

Du kan se at matfisk oppdretterne omsatte for 66,3 mrd kroner, fikk et samle driftsresultat på ca 21 mrd kr og at disse selskapene betalte 4,7 mrd kr i skatt. Man kan også sammenligne med tidligere år.

Som tidligere kan du finne en fylkesvis oversikt over alle matfiskselskap og hvor mange tillatelser de har av de ulike typene. Du finner også alle med matfisktillateser på land.

Klikk på lenken nederst i artikkelen les siste utgave: Norsk Fiskeoppdretts temanummer om økonomi og struktur.
Klikk på lenken nederst i artikkelen les siste utgave: Norsk Fiskeoppdretts temanummer om økonomi og struktur.

Kostnadsanalyse

Og så er det altså en artikkel skrevet av Audun Iversen og Øystein Hermansen fra Nofima sammen med Ragnar Nystøyl og Anders Marthinussen fra Kontali Analyse.

De har i et prosjekt  for FHF sett nærmere på drivkreftene bak kostnadsutviklingen i oppdrett. Det hele munner ut i en rapport som kommer i november, men de har lettet litt på sløret i Norsk Fiskeoppdrett.

De hadde en tilsvarende artikkel i fjor der de altså antydet at næringen kanskje hadde nådd kostnadstoppen i 2016, slik at kostnadene for produksjon av laks ville gå ned i 2017.

- I fjor så det lysere ut, med lavere råvarekostnader for fôret, og lusekostnader som så ut til å være på vei ned. Men
enhetskostnadene økte likevel fra 36 til nærmere 37,50 kr/kg (ferdig slaktet og pakket), eller om lag 4 %, skriver de.

De påpeker at det fortsatt er utviklingen i fôrpriser og fôrbruk, samt luse- og sykdomssituasjonen som har mest å si for kostnadsutviklingen. 

- Men vi har også sett at andre kostnadsposter utvikler seg, og har i årets rapport gått nærmere inn på smoltkostnader og kostnadene knyttet til investeringer i anlegg og utstyr.

Endringer i disse kostnadene forklarer de reflekterer endringer i de utfordringer næringen har og endringer i driftsstrategier for å møte utfordringene.

Det store spørsmålet er om det når er stopp på kostnadsøkningen.

- Akkurat nå er næringen midt inne i den mest krevende perioden for lusehåndtering. Klok av skade skal vi kanskje ikke antyde at kostnadstoppen er nådd, skriver de.

Les hele denne artikkelen og en hel mengde med tall og fakta i Norsk Fiskeoppdretts temautgave NFEkspert nr 3 – Økonomi.

Har du en nyhet du ønsker å dele eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?