Gå til innhold
Jim Roger Nordly. Foto: Gustav-Erik Blaalid.
Jim Roger Nordly. Foto: Gustav-Erik Blaalid.

Jim-Roger Nordly fra Europharma mener han har funnet løsningen på lakselus-problemet, kommer det frem i Finansavisen.

 

Nordly viser til at lakseoppdrett kritiseres fordi lakselus skal utgjøre et problem for smolt som vandrer ut, men dette har han en løsning på.

– Hvis de verste anslagene fra villaksmiljøet har rett, dør 125.000 laks årlig på grunn av lus. Hvis det truer den norske villaksbestanden, må vi rett og slett sette ut mer smolt fra villaks. Det er det kraftselskapene gjør, og det er det vi gjør med andre dyrearter, sier han til Finansavisen.

Nordly mener at dersom det blir satt ut 2,5 millioner lakseyngel, vil fem prosent av disse vandre tilbake til elven. Kostnaden for å sette ut fisken beregner han til 30 millioner kroner. Om all oppdrettslaks i tillegg merkes, vil det koste 60 millioner kroner. Samlet kostnad for å løse luseproblemet blir da 90 millioner kroner, ifølge Europharma-sjefen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?