Gå til innhold
Annonse
Kristoffer Berglund Andreassen er fiskehelsebiolog i Fishguard avd Harstad og leder av Tekna Havbruk og Fiskehelse. Foto: Privat.
Kristoffer Berglund Andreassen er fiskehelsebiolog i Fishguard avd Harstad og leder av Tekna Havbruk og Fiskehelse. Foto: Privat.

Tekna og Akvaveterinærenes forening (AVF) mener det foreløpig ser ut til at det er politiske føringer og hensyn til næringen i et kortsiktig perspektiv som spiller førstefiolin innen PD-forvaltningen som Mattilsynet jobber med. - Vi mener at den eneste rette veien å gå vil være å dreie fokuset mot den mest berørte parten, nemlig fisken selv, skriver de.

Annonse

Tekna og Akvaveterinærenes forening (AVF) hadde forrige uke et innlegg på kyst.no hvor de uttrykte at de er sterkt kritiske til prosessen i forkant av innføringen av den nye PD-forskriften. De skreiv også at de  forventer at forvaltningen også tar deres råd som fageksperter på alvor i det videre arbeidet med PD-forskriften, selv om de ikke ble invitert til møtet Mattilsynet hadde på tema.

I ettertid av dette kommenterte Mattilsynet blant annet at PD-forskriften faktisk retter seg mot oppdrettsselskapene, og ikke de som yter servicetjenester til næringen.

Les også: -PD-forskriften retter seg i hovedsak mot oppdretterne, ikke de som yter servicetjenester

Nå svarer Kristoffer Andreassen, leder i Tekna Havbruk og Fiskehelse & David Persson, leder Akvaveterinærenes forening igjen Mattilsynet med innlegget under:

Tekna og AVF engasjerer seg ikke i denne saken på vegne av servicetjenestene til næringen, men på vegne av fiskens helse og velferd, og ikke minst for å hindre videre spredning av en svært smittsom virussykdom. Vi er fagorganisasjoner med erfarne og kompetente medlemmer ikke bare fra fiskehelsetjenestene, men hele næringen.

Vi reagerer på at det foreløpig ser ut til at det er politiske føringer og hensyn til næringen i et kortsiktig perspektiv som spiller førstefiolin, mens hva som er til det beste for fisken tydeligvis er av underordnet betydning. Mattilsynet ønsker i første omgang innspill fra berørte parter, men utelukker da i praksis de som er mest kvalifiserte til å tale en klart berørt part sin sak, nemlig fiskens.

Mattilsynet uttaler at deres faglige tilnærming til bekjempelsesarbeidet mot PD i hovedsak må baseres på de vitenskapelig funderte faglige rådene som de får fra forvaltningsstøtteinstitusjoner. Vi mener at viktige deler av den publiserte kunnskapen som blant annet forvaltningsinstitusjonene har bidratt til, i liten grad gjenspeiles i forvaltningsplanen. I tillegg vil den erfaring og kunnskap som praktiserende fiskehelsepersonell i fiskehelsetjenestene har opparbeidet seg, og særlig deres lokalkunnskap i de ulike delene av landet, ha avgjørende betydning for de valgene som gjøres i forvaltning og bekjempelse av sykdommen. Det er derfor med undring vi registrerer at dette ikke blir tilstrekkelig vektlagt i forvaltningens arbeid med planene.

Resultatet av forvaltningsplanen som legges i disse dager vil på sikt få store konsekvenser for om fiskehelsen vil forbedres og om kampen mot PD vil lykkes. Vi mener at den eneste rette veien å gå vil være å dreie fokuset mot den mest berørte parten, nemlig fisken selv, og det haster.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse