Gå til innhold
Bildet viser Bjørn Braaten ved Austevoll Havbruksstasjon en gang på 1980-tallet. Foto: Privat
Bildet viser Bjørn Braaten ved Austevoll Havbruksstasjon en gang på 1980-tallet. Foto: Privat

Bjørn Braaten døde 19. august, 80 år gammel. – En sentral fagmann og pioner innen akvakultur og havforskning er borte.

Minneordet er skrevet av Kåre Sandtorv og Asbjørn Bergheim.

Bjørn var utdannet cand.real med marinbiologi som hovedfag ved Universitetet i Oslo i 1968. Som forsker ved Havforskningsinstituttet (HI) på 1970-tallet spilte han en viktig rolle ved å bidra til ny kunnskap om potensialet for oppdrett av laks og ørret langs kysten i Norge. Han var med i den nyetablerte forskergruppa i akvakultur ved HI som i 1977 ble Avdeling for akvakultur. Året etter ble Bjørn leder for den nye Havbruksstasjonen i Austevoll som fikk en sentral posisjon for utviklinga av marint oppdrett.  Ikke minst bidro stasjonen sterkt til at havbruksnæringa i Austevoll tidlig fikk en ledende rolle og ble et utgangspunkt for videre etablering av næringa i Norge. Bjørn var her en viktig kunnskapsformidler.

Midt på 1980-tallet flyttet Bjørn med familie til Østlandet der han begynte som forskningsleder i NIVA, en funksjon han stort sett hadde fram til han ble pensjonist i 2005, kun avbrutt av en kort periode ved selskapet Aqua Unique med permisjon fra NIVA. Hans virksomhet var fortsatt nær knyttet til akvakultur og særlig innen land- og sjøbasert produksjon av laksefisk. Blant annet spilte han en framtredende rolle i det femårige forskningsprogrammet «Lukkede anlegg på land og i sjø» i samarbeid med SINTEF og Rogalandsforskning (1989 - 1993).

Også innen oppdrett av andre arter var Bjørn engasjert. Her bør nevnes hans mangeårige deltakelse i NORAD-finansierte prosjekter innen oppdrett av tropiske reker i flere land i Sørøst-Asia, særlig i Bangladesh, India og Sri Lanka.

Formidling av forskning var et av Bjørns viktige bidrag som foreleser for studenter, mangfoldige presentasjoner ved konferanser i inn- og utland og som forfatter av faglige rapporter, vitenskapelige publikasjoner og bokkapitler.  Han var også leder/medlem av flere offentlige organisasjoner og i mange akvakulturrelaterte komiteer.

Bjørn var en omgjengelig og omtenksom mann som det var hyggelig å samarbeide med. Han var også svært familiekjær og etterlater seg sin kone Anne, barn og barnebarn.

Fred over Bjørn Braatens minne.

Har du en sak du
vil tipse oss om?