Gå til innhold

Minus for AKVA group, men ordreinngangen er rekordstor

Knut Nesse er CEO i AKVA group. Han kan glede seg over at det signeres kontrakter med selskapet som aldri før. Foto: AKVA group.
Knut Nesse er CEO i AKVA group. Han kan glede seg over at det signeres kontrakter med selskapet som aldri før. Foto: AKVA group.

AKVA group fikk et negativt driftsresultat i fjerdekvartal. Men ordrebøkene er tykkere enn noen gang.

Selskapet omsatte for 655 millioner kroner i fjerdekvartal, mot 726 i tilsvarende i 2018.

Driftsresultatet (EBIT) ble på -106 millioner, mot pluss 22 i Q4 2018.

Hele året kom ut med en omsetning på 3077 millioner kr (2579 millioner i 2018) og en EBIT på 130 millioner (130 mill. kr i 2018).

At det ble minus i Q4 begrunner de med et utfordrende kvartal med flere eksepsjonelle poster,  spesielt innenfor det landbaserte segmentet.

God ordreinngang

De skriver i rapporten at det ble identifisert uregelmessigheter i regnskapsføringen som avdekket tap som ikke var tatt høyde for.

Ordreinngangen i kvartalet ble imidlertid svært god. Hele 1,4 milliarder kroner ble signert for i fjorårets siste tre måneder, noe som er ny rekord for dem. I Q4 2018 signerte man til sammenligning for 997 mill kr.

Av de 1,4 milliardene skrev 392 millioner seg fra «Norden» mot 498 i Q4 2018.

Totalt ordrereserve ved utgangen av fjerdekvartal er på 2,3 mrd. kr, hvorav 1,3 mrd er innen landbasert.

I Norden endte ordreinngangen på 392 MNOK (498) i fjerde kvartal, og til tross for en nedgang fra samme periode i fjor, fortsetter regionen å oppleve høy aktivitet.

Mer innen matfisk i RAS

I sin Q4-melding skriver de også at det skal igangsettes en strategiprosess som blant annet inkluderer en mer fokusert innsats på RAS-anlegg som skal produsere stor matfisk. Videre er organisasjonsstrukturen revidert og en ny ledelsesstruktur er satt opp.

Har du en sak du
vil tipse oss om?