Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet skriver i en pressemelding at det er mistanke om infeksiøslakseanemi (ILA) ved et Mowi-anlegg i Rogaland.

Annonse

 Det er snakk om sjølokaliteten 11913 Kjeahola i Finnøy kommune og lokaliteten drives av Mowi Norway AS.

- Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver de i meldingen.

Grunnlag for mistanke

De forteller i meldingen at virksomheten varslet Mattilsynet 7. november 2019 om mistanke om ILA på lokalitet Kjeahola.

- Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse AS. Sekvensering viser at det er en sykdomsfremkallende variant av ILA-virus (HPR deletert ILA-virus). Histopatologiske funn gjort ved Pharmaq Analytiq AS understøtter mistanken, forteleller de.

De legger til at Mattilsynet vil om kort tid inspisere lokaliteten og ta ut verifiserende prøver.

Restriksjoner

- For å forhindre eventuell smittespredning er lokalitet Kjeahola pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, står det i meldingen.

Mattilsynet forteller at Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse