Gå til innhold
Annonse

Mistanke om at noen ILA-tilfeller kan skyldes endringer i viruset

Det var totalt seks stadfestede tilfeller av ILA i juni og juli. Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen
Det var totalt seks stadfestede tilfeller av ILA i juni og juli. Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen

Veterinærinstituttets rapport om ILA for årets syv første måneder viser en klar økning i antall tilfeller.

Annonse

For perioden januar til juli 2020 er det totalt 16 nye lokaliteter med stadfestet ILA og fem lokaliteter under mistanke (hvorav en utslaktet uten stadfesting). De tilsvarende tallene for de syv første månedene i 2019 var fem stadfestede tilfeller og ett anlegg under mistanke.

Det var totalt seks stadfestede tilfeller av ILA i juni og juli, ett i produksjonsområde 2 (Rogaland), ett i produksjonsområde 3 (Hordaland), ett i produksjonsområde 10 (Troms og Finnmark) og tre i produksjonsområde 12 (Troms og Finnmark). I tillegg er det mistanke om ILA på tre lokaliteter; en i produksjonsområde 10 og to i produksjonsområde 12.

Nye varianter kan utvikles

I de tilfellene der man ikke har en kjent smittekilde, kan en forklaring være at det sykdomsframkallende ILAV HPR-deletert kan utvikles fra det ikke sykdomsframkallende ILAV HPR0. En slik endring fra ikke virulent til virulent ILAV i felt er beskrevet i en publikasjon fra Færøyene publisert i 2017. Noen av tilfellene i Norge i år kan skyldes endringer i det opprinnelige ILAV HPR0 til ILAV HPR-deletert som kan gi kliniske utbrudd.

-Når HPR0-varianten av ILA-viruset er tilstede, kan nye sykdomsfremkallende virusvarianter gradvis utvikles. Det er relativt sjeldent at det skjer og vi vet per i dag ikke hva som driver det. Dette er noe vi må følge godt med på. Det gjør vi gjennom et nært samarbeid med Mattilsynet og næringen. For å avklare smitteveier er vi avhengige av gode data fra anlegg som rammes. Kombinasjonen av resultatene fra overvåkingsprogrammet for ILAV HPR0 i settefiskanlegg og slektskapsanalyser av virus fra forskjellige ILA-utbrudd i sjø er viktige bidrag til dette arbeidet. Vi har også økt fokus på biosikkerhet i settefiskanlegg som bruker RAS teknologi fordi vi ser at det i enkelte tilfeller er slektskap mellom ikke sykdomsfremkallende virus funnet i settefiskanlegg og sykdomsfremkallende virusvarianter funnet i sjøanlegg, sier forsker Mona Dverdal Jansen ved Veterinærinstituttet.

Her kan du lese artikkel om HPRO.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse