Gå til innhold
Lokalitet Vannfjorden drives av Grieg Seafood Finnmark. Skjermdump fra Barentswatch.
Lokalitet Vannfjorden drives av Grieg Seafood Finnmark. Skjermdump fra Barentswatch.

- Etter egen rutinemessig prøvetaking fra anlegget Vannfjorden i Nordkapp kommune er det dessverre grunn til å mistenke ILA på lokaliteten, opplyser Grieg Seafood Finnmark.

Selskapet skriver i en e-post til Kyst.no at de har varslet Mattilsynet, som vil følge opp med ytterligere prøver for å bekrefte eller avkrefte mistanken. Mistanken gjelder en merd på lokaliteten.

- Alle berørte fartøyer og aktører er informert, og alle myndighetspålagte prosedyrer vil følges dersom sykdommen bekreftes, skriver samfunnskontakt Roger Pedersen, i e-posten.

Påvirker ikke slakteplan

Vannfjorden har 819 169 lakseindivider (3000 tonn) med en snittvekt på 3,7 kg. Etter planen skulle slakting på lokaliteten starte denne høsten, og slakteplanene vil derfor i liten grad påvirkes av mulig påvisning.

- Grieg Seafood har som mål å bedre fiskehelsen og velferden hos laksen selskapet oppdretter. Sammen med andre aktører har vi satt i gang et arbeid for å få mer kunnskap om årsakssammenhenger og forebyggende tiltak knyttet til ILA, skriver han.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. Virus fører til sykdom på laks, men er helt ufarlig for mennesker.

Har du en sak du
vil tipse oss om?