Gå til innhold
Illustrasjonsfoto Midt Norsk Havbruk.
Illustrasjonsfoto Midt Norsk Havbruk.

Det er sterk grunn til mistanke om laksesykdommen PD (Pancreas Disease) på en lokalitet i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag, melder Mattilsynet.

Resultat fra rutineprøver tatt ut av anleggets fiskehelsetjeneste viser at det sannsynligvis er smitte av PD på lokaliteten Eldviktaren i Flatanger kommune. Lokaliteten drives av Midt Norsk Havbruk i samarbeid med Bjørøya Fiskeoppdrett.

Mattilsynet vil i løpet av denne uka ta ut nye prøver i anlegget så snart været muliggjør prøveuttak.

Mattilsynet kommer tilbake med mer informasjon om hvordan situasjonen blir håndtert.

Det har tidligere vært påvist PD på enkeltlokaliteter i Nord- Trøndelag, Nordland og Troms. Rask sanering av smittet fisk har redusert smittespredning til andre anlegg.

Mattilsynet oppfordrer nå oppdrettsnæringen i Nord-Trøndelag om å ta ut prøver for PD i alle anlegg slik at en god kartlegging av smittesituasjon kan gjøres så raskt som mulig.

Har du en sak du
vil tipse oss om?