Gå til innhold

Ny biomassemåler skal øke kapasiteten og bedre nøyaktigheten

Et kamera selskapet har stående i sjø hos oppdretter utenfor Flekkefjord, viser bilder av aktiviteten i merden hvert tiende sekund og gir oppdatert info om blant annet fiskens størrelse og biomassen i merden. Skjermdump: iTecSolutions Systems & Services AS.
Et kamera selskapet har stående i sjø hos oppdretter utenfor Flekkefjord, viser bilder av aktiviteten i merden hvert tiende sekund og gir oppdatert info om blant annet fiskens størrelse og biomassen i merden. Skjermdump: iTecSolutions Systems & Services AS.

Ved hjelp av kamerateknologi og ny software med «deep learning» analyseres 150 sjekkpunkter per laks. Resultatet skal ifølge utviklerne gi høy kapasitet og stor nøyaktighet.

Selskapet iTecSolutions Systems & Services AS har i over tre år jobbet med å perfeksjonere sin biomassestimator med online-løsning, hvor målet har vært å kunne analysere store mengder fisk på kort tid. Systemet har fått navnet BIO3000. 

- Gull verdt

Daglig leder Svein Kenneth Krossli sier til Kyst.no at systemet i dag måler og estimerer biomassen til over 8000 laks per døgn. Basert på tilbakemeldinger gjennom slakterapporter, har feilmarginen i gjennomsnitt lagt på 1,8 %.

Salgsansvarlig Morten Holm og daglig leder Svein Kenneth Krossli i iTecSolutions Systems & Services, sier deres biomassemåler kan måle over 8000 laks i døgnet. Foto: Therese Soltveit.
Salgsansvarlig Morten Holm og daglig leder Svein Kenneth Krossli i iTecSolutions Systems & Services, sier deres biomassemåler kan måle over 8000 laks i døgnet. Foto: Therese Soltveit.

- I et av våre anlegg, som står utplassert hos en kunde, har vi på litt over en måned analysert mer enn 200 000 laks i en enkelt merd. Dette gir en utrolig mengde data som er gull verdt for oppdretterne for å ha kontroll på fiskens vekstfaser, påpeker han.

Ved bruk av et spesielt og avansert kamera, som henger ti meter ned i merden gjennom hele laksens livssyklus, mener skaperne at man får et svært godt innblikk i hvordan fisken faktisk utvikler seg gjennom årstidene. 

- Ikke minst får man mulighet til å vite mer nøyaktig når fisken er slakteklar, noe oppdretterne er veldig glade for, opplyser salgs og serviceansvarlig Morten Holm, som er ny i selskapet, og stasjonert i Bergen for å komme tettere på oppdrettskundene. Han har fått ansvar for salg både i Norge og i utlandet. 

Driftsansvarlig Roy Tesdal i Marine Harvest, er svært fornøyd med  biomassemåleren, som han mener hjelper de å ha god oversikt på slaktevekten til fisken blant annet. Foto: Marine Harvest.
Driftsansvarlig Roy Tesdal i Marine Harvest, er svært fornøyd med biomassemåleren, som han mener hjelper de å ha god oversikt på slaktevekten til fisken blant annet. Foto: Marine Harvest.

Driftsansvarlig Roy Tesdal i Marine Harvest Flekkefjord har over lengre tid stilt selskapets lokalitet til dispensasjon for uttesting, slik at iTecSolutions Systems & Services har fått videreutviklet og testet biomasseestimatoren.

- Jeg må si at deres ferdige og nyutviklede versjon er jeg svært fornøyd med, og den gir oss gode resultatet med kun avvik på en halv prosent viser det etter slakt. Dersom vi ikke skulle hatt biomasseestimatoren ville avvikene vært betydelig høyere, sier han til Kyst.no. 

Softwaren mener Tesdal er helt enestående.

- Vi kan gå inn å sjekke målingene på fisken hvor tid som helst. Det er en fantastisk løsning som registrerer et svært høyt antall laks i merden, sier han, og påpeker at oppdrettsselskapet har som overordnet mål å holde avviket under 2,5 %. 

- Vi har jo testet andre lignende virkemidler og biomasseestimatorer tidligere, men der har avviket vært betydelig høyere, forteller driftslederen. 

iTecSolutions System & Services AS

  • Selskapet ble etablert i 2014, og startet samtidig utviklingen av biomassemåleren.
  • Selskapet har sine lokaler i Flekkefjord, og morselskapet er Langset AS, som er eid av Jan Tore og Odd Arne Langset som eier 50 % hver i industrikonsernet, hjemmehørende i Molde.
  • Svein Kenneth Krossli er daglig leder i selskapet, og de er totalt fem ansatte i selskapet. 

Så stor verdi i datamålinger av fisk

Daglig leder Svein Kenneth Krossli, sier til Kyst.no at han har vært med på utviklingen siden starten, og forteller at investorene og skaperne bak stammer fra oljenæringen.

- Ideen vår kom til oss helt tilfeldig når vi holdt på med et avansert undervannskamera for oljenæringen, og da begynte vi å tenke på måling av fisk, og hvordan det var mulig å få til. 

For tre år tilbake gikk Krossli og teamet hans til Marine Harvest og lurte på om dette var interessant for dem å få mer kunnskap om.

- For å være helt ærlig så vi ikke helt verdien av å kunne måle fisk i starten, men etter en prat med oppdrettsselskapet skjønte vi at næringen var veldig interessert i å kunne estimere biomassen og samle inn mer data om fisken i sjø, og satte derfor i gang arbeidet umiddelbart, sier Krossli og Holm engasjert. 

- Siden den gang har vi stått på for å utvikle og lage et best mulig produkt, legger de til. 

Skjermdump av illustrasjonsfoto av biomassemåler. Her ser du statistikk fra en test utført av selskapet. Videobilder fra merdkanten oppdateres kontinuerlig og viser høy aktivitet i merden. Klikk for større bilde.
Skjermdump av illustrasjonsfoto av biomassemåler. Her ser du statistikk fra en test utført av selskapet. Videobilder fra merdkanten oppdateres kontinuerlig og viser høy aktivitet i merden. Klikk for større bilde.

Ferdig med barnesykdommene

Krossli påpeker at de har ventet med markedsføringen og kommersialiseringen fordi de ville få unna barnesykdommene, og perfeksjonere biomasseestimatoren til å best mulig resultat, noe de mener de har klart. 

- Vi har vært ute på merdkanten hos mange ulike oppdrettsselskaper i fjor og i år og gjort målinger før selskapene har slaktet ut fisken, for å se om det stemmer overens med våre biomasseestimatorer, og resultatene er gode, sier han fornøyd. 

Estimatoren mener de er unik på markedet, da de hevder den kan måle mye mer fisk enn eksisterende estimatorer kan.

Analyserer 150 sjekkpunkter på laksen

Grønne lys på kameraet lyser opp laksen, og sørger for at softwaren kan danne et omriss av fisken. Softwaren analyserer så den videoen som kameraet har tatt opp.

- Analyseverktøyet går gjennom 150 sjekkpunkter, som må bli godkjent for at omrisset skal godkjennes som en laks som kan måles, forklarer Krossli videre. 

Selskapets resultater viser et avvik på 1,8 % i snitt for populasjonen, men Krossli sier at deres mål er å redusere dette avviket ytterligere.

- Softwaren er lært til å gjenkjenne laks og bruker en «deep learning»-tilnærming, slik at den heller ikke vil måle andre fiskeslag.

Systemet filmer og analyserer fisken døgnkontinuerlig, og sender hele tiden oppdaterte bilder og resultater til en Office365-konto. Denne kontoen kan man logge seg på både fra merdkanten, fra fôrflåten, fôringssentral, hovedkontor eller hvor en skulle befinne seg.

Kan både eie og leie

Krossli sier at kundene kan velge om de ønsker å kjøpe eller leie systemene deres, og påpeker at flere kunder ønsker nå å leie systemer, og la dem henge kontinuerlig i merdene fra utsett til slakt.

- Vi ser at oppdretterne ikke bare ønsker en biomasseestimator i en merd, men vil ha i alle merdene for å gi full kontroll på veksten til laksen, men også kunne gi meget viktig informasjon til salgsapparat, som enkelt kan ha oversikt over alle merder når det gjelder både snittvekt og fordeling på vektklasser for både rund- og nettofisk, legger han til.

Daglig leder Svein Kenneth Krossli klar for å sette ut biomassemåleren i sjø. Foto: privat.
Daglig leder Svein Kenneth Krossli klar for å sette ut biomassemåleren i sjø. Foto: privat.

Dashbordet sier de er bygget på en Power BI-løsning som kan tilpasses ulike ønsker. Her kan man hente ut vekstanalyser basert på år, måneder, uker, dager og helt ned på 10 minutters intervaller. Både i antall fisk, på snittvekt og i vektklasser. Systemet beregner også middelavvik, standardavvik og spredning i merden.

Vil selge estimatoren globalt

Selskapet har så langt solgt biomasseestimatorer til oppdrettere i Norge, Skottland og Shetland. 

Selskapet var for en tid tilbake på Aquaculture UK-messen i Skottland og Holm sier han har en rekke prisforespørsler, men nå også fra Chile. 

- Vi jobber med å skaffe en agent med kjennskap til Chile, og kontakter i markedet der. Vi regner med at dette er på plass i god tid før oktober, da biomasse-teamet vårt tar turen til AquaSur-messen i Chile. Vi har også pågang fra andre oppdrettsselskaper som driver med andre typer arter. Det er jo et stort potensial for å videreutvikle dette til mer en laks, men måling av laks er vår førsteprioritet nå, presiserer han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?