Gå til innhold
Annonse
Der mistanke om ILA ved Molvika i Harstad kommune. En kilometer unna ligger Oterneset (rød firkant) som fikk påvist ILA i oktober 2019. Kilde: Barentswatch.
Der mistanke om ILA ved Molvika i Harstad kommune. En kilometer unna ligger Oterneset (rød firkant) som fikk påvist ILA i oktober 2019. Kilde: Barentswatch.

Mattilsynet melder om mistanke om ILA i Harstad kommune ved sjølokaliteten 36077 Mollvika. Lokaliteten er 1 km unna en annen lokalitet med påvist ILA.

Annonse

 Det er Salmar Farming AS og Stim AS driver med oppdrett av laks på den aktuelle lokaliteten.

Lokalitet Mollvika ligger ca 1,0 km unna lokalitet 31397 Oterneset hvor det i november 2019 ble påvist ILA. Som en følge av dette ble det 3. desember 2019 fastsatt en lokal kontrollområdeforskrift for ILA, der bekjempelsessonen rundt lokalitet Oterneset består av lokalitetene Oterneset, Mollvika, 36177 Skjellesvika og 32257 Kjøtta Vest.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse