Gå til innhold
Annonse
Fv: Styreleder Kjell Bjordal, Eirik Welde og Inge Berg. Foto: Bjørn Eide/Nordlaks (pressefoto)
Fv: Styreleder Kjell Bjordal, Eirik Welde og Inge Berg. Foto: Bjørn Eide/Nordlaks (pressefoto)

Eirik Welde (42) tiltrer 1. januar 2019 som ny konsernsjef i Nordlaks-konsernet. Welde er i dag administrerende direktør for Nordlaks Smolt AS. Nåværende konsernsjef Inge Berg tiltrer samme dag i nyopprettet stilling som direktør for strategi, konsept- og prosjektutvikling. 

Annonse

Endringene gjøres mens Nordlaks er i en fase med rask utvikling og mange store investeringsprosjekter, melder selskapet i en pressemelding. 

– Nordlaks er inne i en ekspansiv periode med investeringer de nærmeste årene på mellom 4 og 5 milliarder kroner i blant annet to Havfarmer, et av Norges største RAS-anlegg for smolt på Innhavet, ny brønnbåt og videreutvikling av prosessanlegget på Børøya. Det er avgjørende for oss at kjernedriften går helt optimalt samtidig som vi har fullt fokus på at alle utviklingsprosjektene styres på best mulig måte, sier styreleder Kjell Bjordal om bakgrunnen for endringen.

Videreutvikling 

Inge Berg, som er grunder og største eier i Nordlaks, har vært leder av selskapet siden starten i 1989. Han vil nå ha fullt fokus på langsiktig strategisk videreutvikling av selskapet, og ha ansvaret for å følge opp de store prosjektene som er igangsatt. 

– Inge Berg har gang på gang vist seg som en fremsynt strateg som på en vellykket måte introduserer ny teknologi og nye løsninger til havbruksnæringen. Styret er glad for at vi har interne lederressurser som nå kan ta seg av kjernedriften slik at Inge kan konsentrere seg om investeringsprosjekter og strategisk utvikling av selskapet, sier styreleder Bjordal.

Nordlaks kan i 2019 markere 30 år siden oppstarten av selskapets første havbruksanlegg ved Hanøyvik i Hadsel. Endringene i konsernledelsen gjenspeiler den utviklingen som Nordlaks har vært gjennom siden starten, og at det blir mer krevende å få til utvikling videre.

– Drivkraften min har alltid vært å skape varige verdier her hjemme i Nord-Norge. Jeg er stolt av at vi har klart å utvikle Nordlaks til en sterk bedrift med attraktive arbeidsplasser. Hvis vi skal klare å få til en bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring så krever det at vi har fullt fokus på både drift og utvikling, og at vi klarer å tenke nytt om de utfordringene næringen har i dag. Etter mange år i sjefsstolen gleder jeg meg til å kunne bruke all min tid på slike prosjekter og å ha et sterkere fokus på fremtid og utvikling enn hva som er mulig med dagens organisering. Jeg har full tillit til at Eirik vil lede Nordlaks videre på beste måte, sier Inge Berg.

Tar over stafettpinnen

Eirik Welde er i dag administrerende direktør for Nordlaks Smolt AS. Welde har bakgrunn som veterinær og kom til Nordlaks Smolt (tidligere Smolten) i 2006 som biologisk leder, og har vært administrerende direktør siden 2012. 

Nordlaks har i dag tre veldrevne settefiskanlegg og med ferdigstilling av RAS-anlegget på Innhavet vil Nordlaks være selvforsynt med smolt også når de nye Havfarmene kommer.

– Jeg har vært med på litt av en reise i Nordlaks-konsernet siden 2006, og det er spesielt å overta stafettpinnen etter Inge. Det han har fått til taler for seg selv. Nordlaks har ambisjoner om å fortsatt ta et ansvar for bærekraftig utvikling og være med å prege hvordan næringen utvikler seg. Nå skal vi gjøre mange store og tunge løft fremover, samtidig som vi har fullt fokus på drift. Min oppgave blir å bidra til, og legge til rette for at hele Nordlaks presterer optimalt, sier Eirik Welde.

Både Welde og Berg fortsetter i nåværende stillinger frem til nyttår. Nordlaks starter umiddelbart arbeidet med å rekruttere en ny sjef for Nordlaks Smolt AS.

Fv: Styreleder Kjell Bjordal og påtroppende konsernsjef i Nordlaks, Eirik Welde. Foto: Bjørn Eide/Nordlaks
Fv: Styreleder Kjell Bjordal og påtroppende konsernsjef i Nordlaks, Eirik Welde. Foto: Bjørn Eide/Nordlaks

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse