Gå til innhold
Annonse
Foto: Mowi
Foto: Mowi

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Matvika i Sørfold kommune i Nordland fylke. Det er Mowi som driver lokaliteten.

Annonse

Mowi AS varslet Mattilsynet 2. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Matvikabasert på analyseresultater etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet har vært på inspeksjon i anlegget og tatt ut oppfølgende prøver for eventuelt å kunne stadfeste diagnosen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge om noen dager.

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Allerede overvåkningssone

Lokaliteten er per dags dato allerede lokalisert innenfor en overvåkingssone i et kontrollområde for ILA i Sørfold og Bodø kommuner, Nordland.

Dersom sykdommen blir påvist på fisk ved Matvika, blir det om kort tid vedtatt et oppdatert kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil fastsette restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse