Gå til innhold
Annonse

Ny veileder for håndtering av rogn til rognkjeks

Foto: FHF.
Foto: FHF.

En ny veiledning som beskriver lagring av melke, stryking og befruktning av rogn samt transport av rogn fra rognkjeks er nå tilgjengelig, og vil være et verktøy til stor nytte for næringen, melder FHF.

Annonse

Det pågående FHF prosjektet Stamfisk rognkjeks viser at det er behov for en stabil og forutsigbar produksjon av kvalitetsrogn og muligheten for å planlegge produksjon i større deler av året. Tilgangen på melke og rogn fra rognkjeks har vært en begrensning, og det er derfor viktig å utnytte dette og sørge for god befruktning.

Nofima, som har ansvar for denne arbeidspakken, har sammen med Cryogenetics AS utarbeidet en detaljert veiledning til næring, ut fra arbeidet som er gjort med befruktning av rogn og rognkjeks. Akvaplan-niva er prosjektleder for prosjektet.

- En veiledning for produksjon og transport har vært etterspurt av næringen. Dette er et pågående prosjekt, men vi ser nytteverdien ved å formidle resultater som dette underveis. Ikke minst når vi kan få frem konkrete og praktiske verktøy som kan gi direkte nytte for aktører, sier Eirik Sigstadstø, fagsjef i FHF.

Veiledere finner du her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse