Gå til innhold
Illustrasjonsfoto av rognkjeks: Pål Mugaas Jensen.
Illustrasjonsfoto av rognkjeks: Pål Mugaas Jensen.

Nærings-og Fiskeridepartementet melder at nye regler skal sørge for bedre forhold for de små lusejegerne.

- Rensefisk er viktig i kampen mot lakselusa, og de er blitt gode hjelpere for oppdrettsnæringen. Vi må sørge for at rensefisken behandles bra, og vi må ta vare på naturen rundt oss. Derfor kommer det nå nye regler for oppdrett, bruk og oppbevaring av rensefisk, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i en pressemelding.

Slik listes de viktigste endringene:

  • Tillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnueørret vil nå automatisk omfatte rensefisk.
  • Rensefisk som brukes i lakseoppdrett gis samme beskyttelse med hensyn til fiskehelse og –velferd som laksen. 
  • Det innføres enkelte nye rapporteringsplikter for blant annet utsett og uttak av levende fisk og forbruk av fôr og fôrtype til myndighetene. Dette er informasjon som kan brukes for å danne bedre kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av rensefisk.

- Rensefisk er relativt nye arter i norsk fiskeoppdrett. Vi vet at det er utfordringer ved hold av rensefisk. Samtidig ser vi også at noen oppdrettere har gjort store fremskritt, og begynner å bli gode på å røkte og ta vare på fisken, sier fiskeriministeren

I forbindelse med høringen påpekte Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet at oppdretterne i størst mulig grad bør bruke rensefisk fra et geografisk begrenset område. Hensikten er å forhindre genetisk innblanding mellom atskilte rensefiskstammer.

Departementet har vurdert innspillene, men vurderer at vi ikke har nok kunnskap for å gjennomføre dette i dag. Departementet har derfor bedt Havforskningsinstituttet om å hente inn mer kunnskap. Når dette er på plass, vil departementet ta saken opp til ny vurdering.

Har du en sak du
vil tipse oss om?