Gå til innhold

Nye reguleringer i lovverket kan gi laksevekst i Irland

Richie Flynn mener en konsesjonsvarighet på 10 år er latterlig og mener de burde vare for evig. Foto: Privat.
Richie Flynn mener en konsesjonsvarighet på 10 år er latterlig og mener de burde vare for evig. Foto: Privat.

I Irland er ikke en laksekonsesjon blitt tildelt på ti år, men nå er det endelig håp for at elementære grep gjennomføres innen regelverket. Dette kan gi etterlengtet laksevekst i Guinnesslandet.

Richie Flynn som er leder for oppdretternes forening (IFA Aquacultur ved Irish Farm Centre), forteller at oppdretterne i landet nå ønsker seg et åpent og fleksibelt konsesjonssystem.

- Vi trenger et system som reflekterer at akvakultur ikke er en hobby men en industri som kan gi mye tilbake til landet, sier han.

I Irland har skjelloppdrett hatt en solid fremvekst de siste årene. Nå kan dette også skje innen laksenæringen (klikk for større). Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
I Irland har skjelloppdrett hatt en solid fremvekst de siste årene. Nå kan dette også skje innen laksenæringen (klikk for større). Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Livslange konsesjoner

Da konsesjonsregime ble etablert i Irland fikk man tidligere tildelt en konsesjon med varighet på fem år. I tre av disse måtte man drive omfattende dokumentasjon av driften. Seinere har varigheten økt til ti år. Flynn kaller systemet for latterlig.

- Ti år er ingenting. Man kan ikke gå i banken eller få inn de gode investorene inn i en slik løsning. Oppdretterne trenger stabilitet, slår Flynn fast.

Vil innføre MTB

Alt etter når man fikk tildelt konsesjonen, hvem som var saksbehandler og hva den enkelte oppdretter kunne tenke seg var fornuftig, setter i dag føringene for hvor stor biomasse man kan produserer på ulike lokaliteter.

- Noen har tillatelse til å produsere et visst antall fisk, andre har en MTB de må forholde seg til, noen har ingen føringer, og det er mange eksempler på ulike ordninger, sier Flynn.

Han ønsker at alle oppdretterne i fremtidens konsesjonsregime, skal ha like produksjonsregler å forholde seg til.

- Slik jeg ser det er en gjennomgående fast MTB-ordning slik man har i Norge den eneste fornuftige veien å gå. Får man dette på plass vet man hva som forventes innen produksjonen til enhver tid.

Lyset i tunellen

Nylig gjennomførte en uavhengig faggruppe en offentlig analyse av konsesjonssystemet gjennom prosjektet «Independent Aquaculture Licensing Review - Public Consultation 2017». Der mottok de hele 385 innspill som de nå skal samle og vurdere for å anbefale et nytt regime for Fiskeriministeren i landet. Det er dette som gir Flynn håp for laksenæringen

- For første gang på 20 år har vi muligheten til å drive næringen fremover. Jeg håper bare inderlig at innspillene som næringen har kommet med blir tatt til følge og implementert.

Har du en sak du
vil tipse oss om?