Gå til innhold
Annonse

Nytt FHF-prosjekt skal utrede fiskevelferden ved bruk av Hydrolicer

Hydrolicer-avlusing. Foto: Sintef.
Hydrolicer-avlusing. Foto: Sintef.

Ikke-medikamentelle metoder for å få kontroll med lusenivået er høyt prioritert i havbruksnæringen. Behovet for å kunne dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av metoder i tillegg til effekten på lusenivået er stort. På bakgrunn av dette ha FHF har igangsatt et prosjekt som skal gi en helhetlig vurdering av velferd på fisken, både på avlusingsdagen og i tiden etter, melder Sintef.

Annonse

Det oppstartede FHF prosjektet skal kunne gi svar på om fiskevelferden opprettholdes på akseptable nivåer ved bruk av Hydrolicer. Prosjektet måler også langtidseffektene av behandling ved å måle på de samme parametere en tid etter avlusing, kommer det frem i en pressemelding.

Metoden som skal benyttes er nyskapende - tre ulike vurderingsprinsipper som legges til grunn for en helhetlig analyse. De tre prinsippene er fysiologiske målinger, vurdering av ytre tegn på belastning og bruk av sensorikk for å dokumentere krefter og påkjenning inne i systemet.

Feltarbeidet vil bli gjennomført ved Marine Harvest og Midt-Norsk Havbruk sine lokaliteter. SINTEF Ocean er prosjektleder og Aqua Kompetanse er FoU partner i dette prosjektet.

Medikamentfri kontroll med lakselus og dokumentasjon av ikke-medikamentelle tiltak er høyt prioritert i FHF sin handlingsplan, melder Sintef.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse