Gå til innhold

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Stavanger, Strand, Sandnes, Randaberg, Kvitøy, Bokn, Tysvær og Hjelmeland kommuner i Rogaland.

Mattilsynet har 25. november 2020 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av ILA hos akvakulturdyr i Stavanger, Strand, Sandnes, Randaberg, Kvitøy, Bokn, Tysvær og Hjelmeland kommuner, Rogaland, kommer det frem på deres hjemmeside. 

ILA ble torsdag 19. november 2020 stadfestet på fisk ved sjølokalitet Rossholmen N i Stavanger kommune. Lokaliteten drives av Rogaland Fjordbruk AS og Ewos Innovation AS.

Lokalitet Rossholmen N ligger i nærheten av to eksisterende kontrollområder for ILA. Lokaliteten ligger mellom kontrollområde for ILA i Stavanger, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner i nordøstlig retning og kontrollområde for ILA i Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner i sørøstlig retning.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Kleppenes N, oppretter Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Stavanger, Strand, Sandnes, Randaberg, Kvitøy, Bokn, Tysvær og Hjelmeland kommuner, Rogaland, melder de. 

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe ILA hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone. Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene Rossholmen N, Dale II, Hidlekjerringa og Langholmen
  • Overvåkingssonen omslutter bekjempelsessonen, avgrenser kontrollområdets ytre grenser og omfatter 16 lokaliteter. Se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Har du en sak du
vil tipse oss om?