Gå til innhold
Nytt lusemiddel lansert i Chile fra Elanco.
Nytt lusemiddel lansert i Chile fra Elanco.

Elanco har lansert et nytt lusemiddel i Chile. Til Norge kommer det imidlertid på markedet tidligst i oktober.

Det nye lusemiddelet som inneholder lufenuron, er en kitinhemmer  som forstyrrer utviklingen av skallskifte hos lus, og bidrar til av parasitten dør før den når det voksne stadiet.

Ifølge Norsk Fiskeoppdretts spanske nettsted, har Elanco nå lansert en premiks for bruk i kommersielt laksefôr, som inneholder en 10 prosents konsentrasjon av lufenuron, .

Det legges opp til en skal fôring der en doserer 5 mg lufenuron  per kg per dag, for å oppnå en total terapeutisk dose på 35 mg/kg i løpet av en periode på minst syv dager, og behandlingen skal gjennomføres på smolt før den settes ut i sjø.

Les mer om hvordan lufenuron virker her

Fernando Flores, regionsjef i Elanco Animal Health Chile. Foto: Christian Pèrez.
Fernando Flores, regionsjef i Elanco Animal Health Chile. Foto: Christian Pèrez.

Lengste virkning mot lakselus i hele verden

Ifølge regionsjef for havbruk i Elanco Animal Health Chile, Fernando Flores, er Imvixa et produkt som ved svært lave doser oppnår terapeutiske nivåer i hud og underhud og kan holde lakselusa borte for en periode på mellom seks og åtte måneder etter avsluttet behandling.

- Perioden av effektivitet er lang, men dekker ikke hele produksjonssyklusen. Tanken er å bruke dette produktet bare én gang i hver produksjonssyklus og rotere det med andre produkter for å forlenge levetiden av dette stoffet i bransjen. Vi foreslår å veksle bruken med andre lusemidler, sier regionsjef Fernando Flores til Salmonexpert.cl.

På tross av at middelet er i familie med andre virkestoffer som diflubenzuron og teflubenzuron, har lufenuron egne særtrekk som skiller den fra disse, ifølge Flores.

- Effektiviteten er mye høyere sammenlignet med andre luseverktøy på markedet. Faktisk er dette middelet med lengste virkning mot lakselus i hele verden. Historisk har man heller ikke kunne sett noe resistensutvikling mot den.

Han påpeker så at legemiddelet bare bør brukes i landbaserte settefiskanlegg med et behandlingssystem for avløpsvann, slik at man unngår miljøpåvirkning og påvirkning på andre arter..

Kan komme til Norge i oktober

Elanco har også søkt om markedsføringstillatelse for lufenuron i Norge.

SLV kan overfor kyst.no ikke forteller hvor langt de er kommet i behandlingen av søknaden, men beregninger Kyst.no har gjort i forhold til når søknaden ble levert inn, kan bli tilgjengelig tidligst i oktober, om søknadsbehandlingen går knirkefritt. Erfaringsmessig vil det ta noe lengre tid.

Les ogsåNytt lusemiddel tilgjengelig tidligst i oktober

Har du en sak du
vil tipse oss om?